Soi cầu Bạch thủCầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 5 ngày

Bạch thủ Truyền thống, 3 ngày trước 22-09-2019

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Cầu loto bạch thủ Truyền Thống, 3 ngày trước 22-09-2019


Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Bạch thủ Truyền thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 22-09-2019. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Soi cầu loto Bạch Thủ

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 5 ngày

Cầu loto bạch thủ Truyền Thống, 3 ngày trước 22-09-2019

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu Bạch thủ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 22-09-2019. Cặp số: - xuất hiện: lần

Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Chủ Nhật ngày 22-09-2019
Đặc biệt03074
Giải nhất25607
Giải nhì7771201518
Giải ba801702506832786
335929138814079
Giải tư2504000195089172
Giải năm547824386310
604323698892
Giải sáu705286883
Giải bảy70020594

Loto: 74, 07, 12, 18, 70, 68, 86, 92, 88, 79, 04, 01, 08, 72, 78, 38, 10, 43, 69, 92, 05, 86, 83, 70, 02, 05, 94


Kết quả Thứ Bảy ngày 21-09-2019
Đặc biệt71778
Giải nhất84659
Giải nhì0118744538
Giải ba369628519276821
421144259231637
Giải tư8475684791867840
Giải năm877498036520
792248937860
Giải sáu437705667
Giải bảy37568409

Loto: 78, 59, 87, 38, 62, 92, 21, 14, 92, 37, 75, 47, 86, 40, 74, 03, 20, 22, 93, 60, 37, 05, 67, 37, 56, 84, 09


Kết quả Thứ Sáu ngày 20-09-2019
Đặc biệt02376
Giải nhất28487
Giải nhì3112561008
Giải ba801654803396770
261012925340460
Giải tư4440605675938101
Giải năm249813550030
655684533044
Giải sáu086834046
Giải bảy35838844

Loto: 76, 87, 25, 08, 65, 33, 70, 01, 53, 60, 40, 56, 93, 01, 98, 55, 30, 56, 53, 44, 86, 34, 46, 35, 83, 88, 44


Kết quả Thứ Năm ngày 19-09-2019
Đặc biệt80620
Giải nhất39822
Giải nhì6985674778
Giải ba500681415518910
847885624545623
Giải tư0021000655616930
Giải năm380513802804
282506490998
Giải sáu560879372
Giải bảy85277484

Loto: 20, 22, 56, 78, 68, 55, 10, 88, 45, 23, 21, 06, 61, 30, 05, 80, 04, 25, 49, 98, 60, 79, 72, 85, 27, 74, 84


Kết quả Chủ Nhật ngày 22-09-2019
Đặc biệt03074
Giải nhất25607
Giải nhì7771201518
Giải ba801702506832786
335929138814079
Giải tư2504000195089172
Giải năm547824386310
604323698892
Giải sáu705286883
Giải bảy70020594

Loto: 74, 07, 12, 18, 70, 68, 86, 92, 88, 79, 04, 01, 08, 72, 78, 38, 10, 43, 69, 92, 05, 86, 83, 70, 02, 05, 94

Kết quả Thứ Bảy ngày 21-09-2019
Đặc biệt71778
Giải nhất84659
Giải nhì0118744538
Giải ba369628519276821
421144259231637
Giải tư8475684791867840
Giải năm877498036520
792248937860
Giải sáu437705667
Giải bảy37568409

Loto: 78, 59, 87, 38, 62, 92, 21, 14, 92, 37, 75, 47, 86, 40, 74, 03, 20, 22, 93, 60, 37, 05, 67, 37, 56, 84, 09

Kết quả Thứ Sáu ngày 20-09-2019
Đặc biệt02376
Giải nhất28487
Giải nhì3112561008
Giải ba801654803396770
261012925340460
Giải tư4440605675938101
Giải năm249813550030
655684533044
Giải sáu086834046
Giải bảy35838844

Loto: 76, 87, 25, 08, 65, 33, 70, 01, 53, 60, 40, 56, 93, 01, 98, 55, 30, 56, 53, 44, 86, 34, 46, 35, 83, 88, 44