Soi cầu Cầu loại bạch thủCầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 36 ngày

Cầu loại bạch thủ Truyền thống, 3 ngày trước 23-04-2019

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Cầu loại bạch thủ Truyền Thống, 3 ngày trước 23-04-2019


Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Cầu loại bạch thủ Truyền thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 23-04-2019. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Soi cầu loại loto Bạch Thủ

Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 36 ngày

Cầu loại bạch thủ Truyền Thống, 3 ngày trước 23-04-2019

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu cho từng bộ số để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu Loại bạch thủ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 23-04-2019. Cặp số: - xuất hiện: lần

Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 23-04-2019
Đặc biệt95541
Giải nhất87314
Giải nhì1833490509
Giải ba947984515724947
409734403865617
Giải tư5052731035894889
Giải năm627187487539
982861649662
Giải sáu202027809
Giải bảy58964887

Loto: 41, 14, 34, 09, 98, 57, 47, 73, 38, 17, 52, 10, 89, 89, 71, 48, 39, 28, 64, 62, 02, 27, 09, 58, 96, 48, 87


Kết quả Thứ Hai ngày 22-04-2019
Đặc biệt78819
Giải nhất34809
Giải nhì1194698103
Giải ba749694913450035
371120927264420
Giải tư4978923915745773
Giải năm996214374658
476950788509
Giải sáu141518573
Giải bảy59190078

Loto: 19, 09, 46, 03, 69, 34, 35, 12, 72, 20, 78, 39, 74, 73, 62, 37, 58, 69, 78, 09, 41, 18, 73, 59, 19, 00, 78


Kết quả Chủ Nhật ngày 21-04-2019
Đặc biệt66103
Giải nhất27160
Giải nhì6803590974
Giải ba169197759501238
948696910248123
Giải tư1026636959713693
Giải năm582909829569
923240060339
Giải sáu741391001
Giải bảy66643089

Loto: 03, 60, 35, 74, 19, 95, 38, 69, 02, 23, 26, 69, 71, 93, 29, 82, 69, 32, 06, 39, 41, 91, 01, 66, 64, 30, 89


Kết quả Thứ Bảy ngày 20-04-2019
Đặc biệt78697
Giải nhất10401
Giải nhì8379863698
Giải ba473638737021831
300842545437997
Giải tư8330314729830002
Giải năm581871250452
636071325017
Giải sáu836131405
Giải bảy96666219

Loto: 97, 01, 98, 98, 63, 70, 31, 84, 54, 97, 30, 47, 83, 02, 18, 25, 52, 60, 32, 17, 36, 31, 05, 96, 66, 62, 19


Kết quả Thứ Ba ngày 23-04-2019
Đặc biệt95541
Giải nhất87314
Giải nhì1833490509
Giải ba947984515724947
409734403865617
Giải tư5052731035894889
Giải năm627187487539
982861649662
Giải sáu202027809
Giải bảy58964887

Loto: 41, 14, 34, 09, 98, 57, 47, 73, 38, 17, 52, 10, 89, 89, 71, 48, 39, 28, 64, 62, 02, 27, 09, 58, 96, 48, 87

Kết quả Thứ Hai ngày 22-04-2019
Đặc biệt78819
Giải nhất34809
Giải nhì1194698103
Giải ba749694913450035
371120927264420
Giải tư4978923915745773
Giải năm996214374658
476950788509
Giải sáu141518573
Giải bảy59190078

Loto: 19, 09, 46, 03, 69, 34, 35, 12, 72, 20, 78, 39, 74, 73, 62, 37, 58, 69, 78, 09, 41, 18, 73, 59, 19, 00, 78

Kết quả Chủ Nhật ngày 21-04-2019
Đặc biệt66103
Giải nhất27160
Giải nhì6803590974
Giải ba169197759501238
948696910248123
Giải tư1026636959713693
Giải năm582909829569
923240060339
Giải sáu741391001
Giải bảy66643089

Loto: 03, 60, 35, 74, 19, 95, 38, 69, 02, 23, 26, 69, 71, 93, 29, 82, 69, 32, 06, 39, 41, 91, 01, 66, 64, 30, 89