Soi cầu Cầu loto theo thứCầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày

Cầu loto theo thứ Truyền thống - Tất cả các thứ

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Cầu loto theo thứ Truyền Thống - Tất cả các ngày trong tuần


Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Cầu loto theo thứ Truyền thống biên độ: 3 ngày đối với Tất cả các thứ . Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Soi cầu theo thứCầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 8 ngày

Cầu loto theo thứ Truyền Thống - Tất cả các ngày trong tuần

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu theo thứ Truyền Thống : biên độ 3 ngày đối với Tất cả các ngày trong tuần. Cặp số: - xuất hiện: lần

Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 22-10-2019
Đặc biệt17237
Giải nhất82273
Giải nhì3966829929
Giải ba075878170293234
437638516996378
Giải tư3276922161498395
Giải năm693318570804
756922692214
Giải sáu566905786
Giải bảy41352421

Loto: 37, 73, 68, 29, 87, 02, 34, 63, 69, 78, 76, 21, 49, 95, 33, 57, 04, 69, 69, 14, 66, 05, 86, 41, 35, 24, 21


Kết quả Thứ Hai ngày 21-10-2019
Đặc biệt72174
Giải nhất55833
Giải nhì5452754789
Giải ba399847163078833
131345134773940
Giải tư7130910533743527
Giải năm141302308588
155920531525
Giải sáu895889220
Giải bảy10423099

Loto: 74, 33, 27, 89, 84, 30, 33, 34, 47, 40, 30, 05, 74, 27, 13, 30, 88, 59, 53, 25, 95, 89, 20, 10, 42, 30, 99


Kết quả Chủ Nhật ngày 20-10-2019
Đặc biệt23749
Giải nhất48495
Giải nhì8967672788
Giải ba091713499215073
959472764335175
Giải tư6813594384171450
Giải năm596029681819
626129351631
Giải sáu696574478
Giải bảy00174786

Loto: 49, 95, 76, 88, 71, 92, 73, 47, 43, 75, 13, 43, 17, 50, 60, 68, 19, 61, 35, 31, 96, 74, 78, 00, 17, 47, 86


Kết quả Thứ Bảy ngày 19-10-2019
Đặc biệt29598
Giải nhất58642
Giải nhì8776614197
Giải ba735849703733528
247186382566042
Giải tư0442961097285157
Giải năm487329083758
056753371977
Giải sáu481571310
Giải bảy40591905

Loto: 98, 42, 66, 97, 84, 37, 28, 18, 25, 42, 42, 10, 28, 57, 73, 08, 58, 67, 37, 77, 81, 71, 10, 40, 59, 19, 05


Kết quả Thứ Ba ngày 22-10-2019
Đặc biệt17237
Giải nhất82273
Giải nhì3966829929
Giải ba075878170293234
437638516996378
Giải tư3276922161498395
Giải năm693318570804
756922692214
Giải sáu566905786
Giải bảy41352421

Loto: 37, 73, 68, 29, 87, 02, 34, 63, 69, 78, 76, 21, 49, 95, 33, 57, 04, 69, 69, 14, 66, 05, 86, 41, 35, 24, 21

Kết quả Thứ Hai ngày 21-10-2019
Đặc biệt72174
Giải nhất55833
Giải nhì5452754789
Giải ba399847163078833
131345134773940
Giải tư7130910533743527
Giải năm141302308588
155920531525
Giải sáu895889220
Giải bảy10423099

Loto: 74, 33, 27, 89, 84, 30, 33, 34, 47, 40, 30, 05, 74, 27, 13, 30, 88, 59, 53, 25, 95, 89, 20, 10, 42, 30, 99

Kết quả Chủ Nhật ngày 20-10-2019
Đặc biệt23749
Giải nhất48495
Giải nhì8967672788
Giải ba091713499215073
959472764335175
Giải tư6813594384171450
Giải năm596029681819
626129351631
Giải sáu696574478
Giải bảy00174786

Loto: 49, 95, 76, 88, 71, 92, 73, 47, 43, 75, 13, 43, 17, 50, 60, 68, 19, 61, 35, 31, 96, 74, 78, 00, 17, 47, 86