Soi cầu Cầu loto theo thứCầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 9 ngày

Cầu loto theo thứ Truyền thống - Tất cả các thứ

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Cầu loto theo thứ Truyền Thống - Tất cả các ngày trong tuần


Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết Cầu loto theo thứ Truyền thống biên độ: 3 ngày đối với Tất cả các thứ . Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

Soi cầu theo thứCầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là: 9 ngày

Cầu loto theo thứ Truyền Thống - Tất cả các ngày trong tuần

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu theo thứ Truyền Thống : biên độ 3 ngày đối với Tất cả các ngày trong tuần. Cặp số: - xuất hiện: lần

Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Thứ Ba ngày 18-06-2019
Đặc biệt86598
Giải nhất29828
Giải nhì7926202646
Giải ba416991398810483
706532327954378
Giải tư8247367441004620
Giải năm464090076357
258139653987
Giải sáu795727094
Giải bảy60233919

Loto: 98, 28, 62, 46, 99, 88, 83, 53, 79, 78, 47, 74, 00, 20, 40, 07, 57, 81, 65, 87, 95, 27, 94, 60, 23, 39, 19


Kết quả Thứ Hai ngày 17-06-2019
Đặc biệt74374
Giải nhất29054
Giải nhì7051967354
Giải ba615285054888635
290783201315011
Giải tư1263520819096923
Giải năm502019653394
929546171851
Giải sáu097881633
Giải bảy58009941

Loto: 74, 54, 19, 54, 28, 48, 35, 78, 13, 11, 63, 08, 09, 23, 20, 65, 94, 95, 17, 51, 97, 81, 33, 58, 00, 99, 41


Kết quả Chủ Nhật ngày 16-06-2019
Đặc biệt02777
Giải nhất03098
Giải nhì5797347366
Giải ba231518124187328
394397203095744
Giải tư0521212845126921
Giải năm966422441980
836151513863
Giải sáu898410543
Giải bảy39376283

Loto: 77, 98, 73, 66, 51, 41, 28, 39, 30, 44, 21, 28, 12, 21, 64, 44, 80, 61, 51, 63, 98, 10, 43, 39, 37, 62, 83


Kết quả Thứ Bảy ngày 15-06-2019
Đặc biệt16509
Giải nhất12231
Giải nhì3293315508
Giải ba899133429573842
144491274003632
Giải tư9751945759308627
Giải năm080451051729
273938138266
Giải sáu115433641
Giải bảy43515478

Loto: 09, 31, 33, 08, 13, 95, 42, 49, 40, 32, 51, 57, 30, 27, 04, 05, 29, 39, 13, 66, 15, 33, 41, 43, 51, 54, 78


Kết quả Thứ Ba ngày 18-06-2019
Đặc biệt86598
Giải nhất29828
Giải nhì7926202646
Giải ba416991398810483
706532327954378
Giải tư8247367441004620
Giải năm464090076357
258139653987
Giải sáu795727094
Giải bảy60233919

Loto: 98, 28, 62, 46, 99, 88, 83, 53, 79, 78, 47, 74, 00, 20, 40, 07, 57, 81, 65, 87, 95, 27, 94, 60, 23, 39, 19

Kết quả Thứ Hai ngày 17-06-2019
Đặc biệt74374
Giải nhất29054
Giải nhì7051967354
Giải ba615285054888635
290783201315011
Giải tư1263520819096923
Giải năm502019653394
929546171851
Giải sáu097881633
Giải bảy58009941

Loto: 74, 54, 19, 54, 28, 48, 35, 78, 13, 11, 63, 08, 09, 23, 20, 65, 94, 95, 17, 51, 97, 81, 33, 58, 00, 99, 41

Kết quả Chủ Nhật ngày 16-06-2019
Đặc biệt02777
Giải nhất03098
Giải nhì5797347366
Giải ba231518124187328
394397203095744
Giải tư0521212845126921
Giải năm966422441980
836151513863
Giải sáu898410543
Giải bảy39376283

Loto: 77, 98, 73, 66, 51, 41, 28, 39, 30, 44, 21, 28, 12, 21, 64, 44, 80, 61, 51, 63, 98, 10, 43, 39, 37, 62, 83