Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22-02-2020 Thứ bảy 1 G5-6; 1
21-02-2020 Thứ sáu 1 G4-4; 1
20-02-2020 Thứ năm 1 G5-4; 4
16-02-2020 Chủ nhật 1 G5-3; 9
07-02-2020 Thứ sáu 1 G3-3; 3
04-02-2020 Thứ ba 6 G5-6; 6
29-01-2020 Thứ tư 1 G6-1; 1
28-01-2020 Thứ ba 1 G1-1;
Tổng số lần về: 13 lần