Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
18-04-2019 Thứ năm 1 G3-2; 1
17-04-2019 Thứ tư 1 G7-3; 7
10-04-2019 Thứ tư 1 G3-2; 1
09-04-2019 Thứ ba 1 G3-1; 2
07-04-2019 Chủ nhật 1 G5-5; 6
01-04-2019 Thứ hai 1 G4-1; 1
31-03-2019 Chủ nhật 2 G3-6; 2
29-03-2019 Thứ sáu 1 G4-2;
Tổng số lần về: 9 lần