Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
16-02-2019 Thứ bảy 1 G5-6; 2
14-02-2019 Thứ năm 1 G2-2; 2
12-02-2019 Thứ ba 1 G6-1; 14
29-01-2019 Thứ ba 2 G2-2; 5
24-01-2019 Thứ năm 1 G2-1; 2
22-01-2019 Thứ ba 1 G5-2; 2
20-01-2019 Chủ nhật 1 G6-1; 2
18-01-2019 Thứ sáu 1 G5-3;
Tổng số lần về: 9 lần