Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22-10-2019 Thứ ba 1 G4-3; 2
20-10-2019 Chủ nhật 1 G0-1; 3
17-10-2019 Thứ năm 1 G4-2; 2
15-10-2019 Thứ ba 1 G5-4; 9
06-10-2019 Chủ nhật 1 G7-2; 5
01-10-2019 Thứ ba 1 G4-2; 6
25-09-2019 Thứ tư 1 G4-3;
Tổng số lần về: 7 lần