Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
17-06-2019 Thứ hai 1 G3-3; 8
09-06-2019 Chủ nhật 1 G5-3; 3
06-06-2019 Thứ năm 1 G5-3; 6
31-05-2019 Thứ sáu 2 G2-1; 1
30-05-2019 Thứ năm 2 G5-3; 6
24-05-2019 Thứ sáu 1 G5-4; 2
22-05-2019 Thứ tư 1 G0-1;
Tổng số lần về: 9 lần