Thống kê tần suất nhịp loto

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07-12-2019 Thứ bảy 2 G5-1; 4
03-12-2019 Thứ ba 2 G4-1; 3
30-11-2019 Thứ bảy 2 G3-5; 5
25-11-2019 Thứ hai 1 G0-1; 2
23-11-2019 Thứ bảy 2 G2-2; 2
21-11-2019 Thứ năm 2 G3-4; 4
17-11-2019 Chủ nhật 1 G2-2; 1
16-11-2019 Thứ bảy 1 G2-1; 3
13-11-2019 Thứ tư 2 G3-5;
Tổng số lần về: 15 lần