Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 147 ngày (29.40%) 169 lần ( 1.27%) 1.15 lần/ngày (114.97%)
62 137 ngày (27.40%) 156 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
80 136 ngày (27.20%) 150 lần ( 1.13%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
77 133 ngày (26.60%) 156 lần ( 1.17%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
24 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.14%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
85 132 ngày (26.40%) 156 lần ( 1.17%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
02 132 ngày (26.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.06 lần/ngày (106.06%)
56 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
67 131 ngày (26.20%) 158 lần ( 1.19%) 1.21 lần/ngày (120.61%)
68 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
55 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
22 129 ngày (25.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
59 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
14 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
88 128 ngày (25.60%) 147 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
23 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
71 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
72 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
27 126 ngày (25.20%) 151 lần ( 1.14%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
93 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
73 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
53 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
91 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
57 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
76 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
75 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
97 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
52 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
15 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
84 123 ngày (24.60%) 140 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
54 122 ngày (24.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
79 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
16 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
11 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
66 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
04 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
25 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
36 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
29 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
81 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
18 121 ngày (24.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
86 120 ngày (24.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.19 lần/ngày (119.17%)
70 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
09 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
83 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
65 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
12 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
26 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
64 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
10 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
01 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
31 116 ngày (23.20%) 139 lần ( 1.05%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
46 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
28 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
40 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
87 115 ngày (23.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
35 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
30 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
82 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
21 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
89 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
94 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
47 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
98 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
39 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
41 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
03 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
43 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
90 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
51 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
42 112 ngày (22.40%) 116 lần ( 0.87%) 1.04 lần/ngày (103.57%)
63 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
19 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
44 110 ngày (22.00%) 125 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
96 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
07 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
20 109 ngày (21.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
95 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
50 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
60 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
92 108 ngày (21.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
38 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
37 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
32 108 ngày (21.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (120.37%)
99 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
74 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
33 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
00 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.89%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
78 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
69 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
13 104 ngày (20.80%) 115 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
58 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
45 103 ngày (20.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
34 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.89%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
06 103 ngày (20.60%) 113 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
05 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
08 101 ngày (20.20%) 116 lần ( 0.87%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
61 99 ngày (19.80%) 108 lần ( 0.81%) 1.09 lần/ngày (109.09%)