Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
59 146 ngày (29.20%) 165 lần ( 1.24%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
68 145 ngày (29.00%) 174 lần ( 1.30%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
49 144 ngày (28.80%) 170 lần ( 1.27%) 1.18 lần/ngày (118.06%)
54 138 ngày (27.60%) 160 lần ( 1.20%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
24 138 ngày (27.60%) 150 lần ( 1.12%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
02 137 ngày (27.40%) 155 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
84 136 ngày (27.20%) 149 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
07 135 ngày (27.00%) 154 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
75 134 ngày (26.80%) 148 lần ( 1.11%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
05 134 ngày (26.80%) 150 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
93 134 ngày (26.80%) 154 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
81 134 ngày (26.80%) 150 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (111.94%)
86 132 ngày (26.40%) 146 lần ( 1.09%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
92 131 ngày (26.20%) 153 lần ( 1.15%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
58 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
00 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
73 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.12%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
76 129 ngày (25.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
96 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
03 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
48 129 ngày (25.80%) 141 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
64 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
57 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
52 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
65 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
14 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
89 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
36 126 ngày (25.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
23 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
35 123 ngày (24.60%) 127 lần ( 0.95%) 1.03 lần/ngày (103.25%)
50 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
21 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
39 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
51 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
70 122 ngày (24.40%) 131 lần ( 0.98%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
43 122 ngày (24.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
12 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
20 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
78 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
77 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
94 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
11 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 0.99%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
67 120 ngày (24.00%) 125 lần ( 0.94%) 1.04 lần/ngày (104.17%)
32 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
63 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
83 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
10 119 ngày (23.80%) 145 lần ( 1.09%) 1.22 lần/ngày (121.85%)
15 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
27 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
13 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
88 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
30 117 ngày (23.40%) 142 lần ( 1.06%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
97 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
42 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
26 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.03%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
85 116 ngày (23.20%) 123 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
40 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
99 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
62 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
74 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.93%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
90 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
33 114 ngày (22.80%) 138 lần ( 1.03%) 1.21 lần/ngày (121.05%)
71 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
06 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
25 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
56 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
16 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
19 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
91 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
09 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
95 112 ngày (22.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
72 112 ngày (22.40%) 121 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
28 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
80 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
01 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
79 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
22 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.97%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
61 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
47 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
41 109 ngày (21.80%) 130 lần ( 0.97%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
38 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
29 108 ngày (21.60%) 116 lần ( 0.87%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
34 108 ngày (21.60%) 126 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
44 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
46 107 ngày (21.40%) 113 lần ( 0.85%) 1.06 lần/ngày (105.61%)
87 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
18 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
82 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.85%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
60 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
37 106 ngày (21.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
04 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
98 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
17 100 ngày (20.00%) 116 lần ( 0.87%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
08 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
55 100 ngày (20.00%) 110 lần ( 0.82%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
66 99 ngày (19.80%) 113 lần ( 0.85%) 1.14 lần/ngày (114.14%)
53 98 ngày (19.60%) 109 lần ( 0.82%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
69 97 ngày (19.40%) 113 lần ( 0.85%) 1.16 lần/ngày (116.49%)
45 97 ngày (19.40%) 109 lần ( 0.82%) 1.12 lần/ngày (112.37%)
31 94 ngày (18.80%) 110 lần ( 0.82%) 1.17 lần/ngày (117.02%)