Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 141 ngày (28.20%) 164 lần ( 1.25%) 1.16 lần/ngày (116.31%)
02 138 ngày (27.60%) 153 lần ( 1.17%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
68 137 ngày (27.40%) 158 lần ( 1.21%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
86 135 ngày (27.00%) 157 lần ( 1.20%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
24 135 ngày (27.00%) 148 lần ( 1.13%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
57 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
14 134 ngày (26.80%) 147 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
93 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
52 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.12%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
73 131 ngày (26.20%) 144 lần ( 1.10%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
59 130 ngày (26.00%) 151 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
75 129 ngày (25.80%) 141 lần ( 1.08%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
00 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
36 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
83 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
56 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
54 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
65 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
67 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
16 126 ngày (25.20%) 138 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
81 125 ngày (25.00%) 138 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
07 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
72 124 ngày (24.80%) 133 lần ( 1.02%) 1.07 lần/ngày (107.26%)
39 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
96 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
27 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.11%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
20 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
35 122 ngày (24.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
05 121 ngày (24.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
97 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
70 120 ngày (24.00%) 128 lần ( 0.98%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
92 120 ngày (24.00%) 150 lần ( 1.15%) 1.25 lần/ngày (125.00%)
23 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
48 120 ngày (24.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
77 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
58 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
53 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
03 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
88 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
22 118 ngày (23.60%) 139 lần ( 1.06%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
80 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.99%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
84 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
99 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.05%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
43 117 ngày (23.40%) 136 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
12 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
63 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
62 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
30 116 ngày (23.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
90 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
82 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
40 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
34 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
19 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
25 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
78 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
64 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
15 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
29 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
79 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
85 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
74 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
95 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
10 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
21 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
89 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
17 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
71 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
50 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
51 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
32 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 1.01%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
09 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
76 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
66 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
26 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
18 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
42 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
37 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
55 108 ngày (21.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
04 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
31 107 ngày (21.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
47 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
01 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
46 106 ngày (21.20%) 111 lần ( 0.85%) 1.05 lần/ngày (104.72%)
60 105 ngày (21.00%) 112 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
87 105 ngày (21.00%) 124 lần ( 0.95%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
45 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
41 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
94 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
06 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
33 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
44 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
91 103 ngày (20.60%) 110 lần ( 0.84%) 1.07 lần/ngày (106.80%)
98 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
28 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
13 101 ngày (20.20%) 111 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (109.90%)
69 101 ngày (20.20%) 119 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
08 100 ngày (20.00%) 112 lần ( 0.86%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
38 100 ngày (20.00%) 110 lần ( 0.84%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
61 99 ngày (19.80%) 107 lần ( 0.82%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
11 97 ngày (19.40%) 106 lần ( 0.81%) 1.09 lần/ngày (109.28%)