Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
86 140 ngày (28.00%) 161 lần ( 1.23%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
93 139 ngày (27.80%) 158 lần ( 1.21%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
68 138 ngày (27.60%) 166 lần ( 1.27%) 1.20 lần/ngày (120.29%)
52 135 ngày (27.00%) 151 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
49 135 ngày (27.00%) 160 lần ( 1.22%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
02 135 ngày (27.00%) 150 lần ( 1.15%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
24 134 ngày (26.80%) 146 lần ( 1.12%) 1.09 lần/ngày (108.96%)
57 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
00 132 ngày (26.40%) 146 lần ( 1.12%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
59 130 ngày (26.00%) 150 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
14 130 ngày (26.00%) 142 lần ( 1.09%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
54 129 ngày (25.80%) 151 lần ( 1.15%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
07 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
75 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
20 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
39 127 ngày (25.40%) 138 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
81 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
48 126 ngày (25.20%) 139 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
65 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
56 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.05%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
23 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
35 124 ngày (24.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
03 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
43 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.10%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
77 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
84 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.03%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
67 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
05 123 ngày (24.60%) 133 lần ( 1.02%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
73 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
25 121 ngày (24.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
83 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
16 121 ngày (24.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
36 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
27 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
12 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
58 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
96 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
19 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
63 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
92 118 ngày (23.60%) 145 lần ( 1.11%) 1.23 lần/ngày (122.88%)
90 118 ngày (23.60%) 128 lần ( 0.98%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
76 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
70 117 ngày (23.40%) 124 lần ( 0.95%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
42 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
78 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
85 117 ngày (23.40%) 125 lần ( 0.96%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
62 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
79 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
72 116 ngày (23.20%) 125 lần ( 0.96%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
32 116 ngày (23.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
51 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
21 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
74 115 ngày (23.00%) 124 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
34 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
64 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
80 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
87 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
97 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
30 113 ngày (22.60%) 137 lần ( 1.05%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
40 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.93%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
15 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
88 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
50 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
99 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
47 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
09 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
82 110 ngày (22.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
10 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
71 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
89 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
29 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
22 109 ngày (21.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.19 lần/ngày (119.27%)
26 109 ngày (21.80%) 129 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
46 108 ngày (21.60%) 113 lần ( 0.86%) 1.05 lần/ngày (104.63%)
37 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
01 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.93%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
55 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
66 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
94 107 ngày (21.40%) 119 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
53 106 ngày (21.20%) 122 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
13 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
11 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
38 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
31 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
45 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
95 104 ngày (20.80%) 113 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
91 104 ngày (20.80%) 113 lần ( 0.86%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
17 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
06 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
98 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
33 103 ngày (20.60%) 121 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.48%)
18 103 ngày (20.60%) 117 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
08 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.87%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
04 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
61 102 ngày (20.40%) 110 lần ( 0.84%) 1.08 lần/ngày (107.84%)
60 102 ngày (20.40%) 111 lần ( 0.85%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
44 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.91%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
69 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
28 101 ngày (20.20%) 114 lần ( 0.87%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
41 99 ngày (19.80%) 113 lần ( 0.86%) 1.14 lần/ngày (114.14%)