Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 149 ngày (29.80%) 172 lần ( 1.28%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
14 140 ngày (28.00%) 162 lần ( 1.21%) 1.16 lần/ngày (115.71%)
62 138 ngày (27.60%) 154 lần ( 1.15%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
02 135 ngày (27.00%) 147 lần ( 1.10%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
52 135 ngày (27.00%) 152 lần ( 1.13%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
80 134 ngày (26.80%) 146 lần ( 1.09%) 1.09 lần/ngày (108.96%)
88 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
24 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
22 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
85 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
77 131 ngày (26.20%) 153 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
56 131 ngày (26.20%) 145 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
72 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
36 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.06%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
73 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
68 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
93 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
71 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
39 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
16 127 ngày (25.40%) 138 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
81 126 ngày (25.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
18 126 ngày (25.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
59 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
65 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
67 125 ngày (25.00%) 151 lần ( 1.13%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
57 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
23 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.04%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
27 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.10%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
54 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.08%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
91 124 ngày (24.80%) 137 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
83 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
86 123 ngày (24.60%) 147 lần ( 1.10%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
15 123 ngày (24.60%) 143 lần ( 1.07%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
21 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
12 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
64 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
10 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
75 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
70 120 ngày (24.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.06 lần/ngày (105.83%)
48 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
29 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
96 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
04 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
03 119 ngày (23.80%) 127 lần ( 0.95%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
82 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
43 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
84 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
89 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
11 119 ngày (23.80%) 132 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
17 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
76 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
31 118 ngày (23.60%) 146 lần ( 1.09%) 1.24 lần/ngày (123.73%)
97 118 ngày (23.60%) 142 lần ( 1.06%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
32 118 ngày (23.60%) 145 lần ( 1.08%) 1.23 lần/ngày (122.88%)
53 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
79 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
42 117 ngày (23.40%) 121 lần ( 0.90%) 1.03 lần/ngày (103.42%)
40 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
01 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
99 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
46 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
87 116 ngày (23.20%) 140 lần ( 1.04%) 1.21 lần/ngày (120.69%)
63 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
07 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
94 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.96%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
66 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
26 115 ngày (23.00%) 138 lần ( 1.03%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
90 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
47 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
55 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
35 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
25 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.91%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
51 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
20 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
50 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
06 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
44 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
38 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
09 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
05 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
34 110 ngày (22.00%) 129 lần ( 0.96%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
13 109 ngày (21.80%) 122 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
60 109 ngày (21.80%) 117 lần ( 0.87%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
95 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
92 109 ngày (21.80%) 133 lần ( 0.99%) 1.22 lần/ngày (122.02%)
28 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
19 109 ngày (21.80%) 123 lần ( 0.92%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
00 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
98 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
41 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
08 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
74 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.87%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
30 107 ngày (21.40%) 121 lần ( 0.90%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
58 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
37 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
45 102 ngày (20.40%) 114 lần ( 0.85%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
69 101 ngày (20.20%) 117 lần ( 0.87%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
33 99 ngày (19.80%) 116 lần ( 0.87%) 1.17 lần/ngày (117.17%)
78 98 ngày (19.60%) 116 lần ( 0.87%) 1.18 lần/ngày (118.37%)
61 97 ngày (19.40%) 106 lần ( 0.79%) 1.09 lần/ngày (109.28%)