Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 149 ngày (29.80%) 174 lần ( 1.27%) 1.17 lần/ngày (116.78%)
52 147 ngày (29.40%) 163 lần ( 1.19%) 1.11 lần/ngày (110.88%)
02 140 ngày (28.00%) 155 lần ( 1.13%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
14 138 ngày (27.60%) 155 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
67 138 ngày (27.60%) 161 lần ( 1.18%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
73 137 ngày (27.40%) 152 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (110.95%)
81 137 ngày (27.40%) 149 lần ( 1.09%) 1.09 lần/ngày (108.76%)
86 137 ngày (27.40%) 160 lần ( 1.17%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
59 136 ngày (27.20%) 152 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
54 136 ngày (27.20%) 158 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
68 136 ngày (27.20%) 157 lần ( 1.15%) 1.15 lần/ngày (115.44%)
93 136 ngày (27.20%) 151 lần ( 1.10%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
39 136 ngày (27.20%) 155 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
23 134 ngày (26.80%) 148 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
80 134 ngày (26.80%) 145 lần ( 1.06%) 1.08 lần/ngày (108.21%)
24 133 ngày (26.60%) 148 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
85 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
75 132 ngày (26.40%) 143 lần ( 1.04%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
77 132 ngày (26.40%) 154 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
62 131 ngày (26.20%) 144 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
65 131 ngày (26.20%) 147 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
16 130 ngày (26.00%) 141 lần ( 1.03%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
18 130 ngày (26.00%) 142 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
57 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
56 130 ngày (26.00%) 143 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
36 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.04%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
22 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
27 129 ngày (25.80%) 152 lần ( 1.11%) 1.18 lần/ngày (117.83%)
72 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
79 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.06%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
00 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
83 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
07 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
12 127 ngày (25.40%) 139 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (109.45%)
88 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.06%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
96 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
82 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
40 124 ngày (24.80%) 136 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
10 123 ngày (24.60%) 141 lần ( 1.03%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
91 123 ngày (24.60%) 131 lần ( 0.96%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
31 122 ngày (24.40%) 149 lần ( 1.09%) 1.22 lần/ngày (122.13%)
42 122 ngày (24.40%) 129 lần ( 0.94%) 1.06 lần/ngày (105.74%)
43 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
66 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
64 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.00%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
89 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
51 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
15 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.04%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
35 121 ngày (24.20%) 132 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
46 120 ngày (24.00%) 132 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
53 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
70 119 ngày (23.80%) 125 lần ( 0.91%) 1.05 lần/ngày (105.04%)
90 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.94%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
84 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
94 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
38 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
25 118 ngày (23.60%) 126 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (106.78%)
97 117 ngày (23.40%) 141 lần ( 1.03%) 1.21 lần/ngày (120.51%)
71 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
95 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
99 117 ngày (23.40%) 137 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
19 117 ngày (23.40%) 132 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
32 117 ngày (23.40%) 143 lần ( 1.04%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
98 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
48 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
92 116 ngày (23.20%) 143 lần ( 1.04%) 1.23 lần/ngày (123.28%)
21 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.96%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
29 116 ngày (23.20%) 129 lần ( 0.94%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
63 115 ngày (23.00%) 123 lần ( 0.90%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
03 115 ngày (23.00%) 121 lần ( 0.88%) 1.05 lần/ngày (105.22%)
04 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
05 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
06 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.94%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
87 115 ngày (23.00%) 137 lần ( 1.00%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
50 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
13 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
20 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
30 114 ngày (22.80%) 134 lần ( 0.98%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
44 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
76 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
55 114 ngày (22.80%) 123 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (107.89%)
58 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.96%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
60 113 ngày (22.60%) 121 lần ( 0.88%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
26 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
17 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
09 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.94%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
47 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
01 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
34 111 ngày (22.20%) 134 lần ( 0.98%) 1.21 lần/ngày (120.72%)
74 109 ngày (21.80%) 119 lần ( 0.87%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
11 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
45 108 ngày (21.60%) 122 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.96%)
28 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.87%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
37 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
69 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
41 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
61 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
08 103 ngày (20.60%) 116 lần ( 0.85%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
33 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.86%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
78 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.88%) 1.19 lần/ngày (118.63%)