Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 16-02-2019
Đặc Biệt 954909
Giải Nhất 92076
Giải Nhì 57433
Giải Ba 31767 33036
Giải Tư 89319 66505 86830 32142
66429 21909 52492
Giải Năm 6428
Giải Sáu 7383 0821 7052
Giải Bảy 217
Giải Tám 48
Lô tô trực tiếp
05 09 09 17 19 21 28 29 30
33 36 42 48 52 67 76 83 92
Đầu Lô tô
0 09; 05; 09
1 19; 17
2 29; 28; 21
3 33; 36; 30
4 42; 48
5 52
6 67
7 76
8 83
9 92
Đuôi Lô tô
0 30
1 21
2 42; 92; 52
3 33; 83
4
5 05
6 76; 36
7 67; 17
8 28; 48
9 09; 09; 19; 29

Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-02-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
83 14 lần 01 14 lần 36 13 lần 29 13 lần 46 13 lần 22 13 lần
03 13 lần 92 12 lần 80 12 lần 43 12 lần 42 11 lần 79 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
68 2 lần 07 2 lần 75 2 lần 55 2 lần 05 3 lần 88 3 lần
64 3 lần 97 4 lần 08 4 lần 15 4 lần 02 4 lần 90 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
58 224 ngày 64 133 ngày 70 133 ngày 55 126 ngày 18 119 ngày 23 84 ngày
99 84 ngày 11 77 ngày 12 70 ngày 34 70 ngày 75 70 ngày 54 63 ngày
65 63 ngày 74 63 ngày 77 63 ngày 90 63 ngày 98 63 ngày 14 56 ngày
00 49 ngày 27 49 ngày 63 49 ngày 86 49 ngày 91 49 ngày 93 49 ngày
02 42 ngày 07 42 ngày 13 42 ngày 15 42 ngày 37 42 ngày 44 42 ngày
53 42 ngày 56 42 ngày 87 42 ngày 94 42 ngày 08 35 ngày 24 35 ngày
32 35 ngày 38 35 ngày 39 35 ngày 40 35 ngày 43 35 ngày 61 35 ngày
78 35 ngày 16 28 ngày 57 28 ngày 60 28 ngày 69 28 ngày 97 28 ngày
03 21 ngày 06 21 ngày 25 21 ngày 51 21 ngày 59 21 ngày 71 21 ngày
84 21 ngày 85 21 ngày 88 21 ngày 96 21 ngày 04 14 ngày 10 14 ngày
26 14 ngày 41 14 ngày 47 14 ngày 49 14 ngày 62 14 ngày 73 14 ngày
81 14 ngày 95 14 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
05 2 ngày 92 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 69 lần Đầu 1 62 lần Đầu 2 87 lần Đầu 3 76 lần Đầu 4 83 lần
Đầu 5 71 lần Đầu 6 65 lần Đầu 7 71 lần Đầu 8 86 lần Đầu 9 68 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 77 lần Đuôi 1 78 lần Đuôi 2 84 lần Đuôi 3 86 lần Đuôi 4 65 lần
Đuôi 5 57 lần Đuôi 6 89 lần Đuôi 7 65 lần Đuôi 8 55 lần Đuôi 9 82 lần