Xổ số Bình Phước

Thứ bảy ngày 07-12-2019
Đặc Biệt 717295
Giải Nhất 47714
Giải Nhì 62356
Giải Ba 32071 31700
Giải Tư 12917 62838 78805 37159
31373 10246 50948
Giải Năm 1941
Giải Sáu 6562 6634 4745
Giải Bảy 448
Giải Tám 01
Lô tô trực tiếp
00 01 05 14 17 34 38 41 45
46 48 48 56 59 62 71 73 95
Đầu Lô tô
0 00; 05; 01
1 14; 17
2
3 38; 34
4 46; 48; 41; 45; 48
5 56; 59
6 62
7 71; 73
8
9 95
Đuôi Lô tô
0 00
1 71; 41; 01
2 62
3 73
4 14; 34
5 95; 05; 45
6 56; 46
7 17
8 38; 48; 48
9 59

Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-12-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
34 16 lần 76 15 lần 48 14 lần 65 14 lần 95 12 lần 56 12 lần
83 12 lần 87 11 lần 78 11 lần 88 11 lần 19 11 lần 29 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
26 1 lần 64 1 lần 75 3 lần 47 3 lần 84 3 lần 51 4 lần
03 4 lần 72 4 lần 25 4 lần 13 4 lần 30 4 lần 04 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
18 209 ngày 27 209 ngày 64 202 ngày 89 188 ngày 26 181 ngày 04 146 ngày
47 104 ngày 84 104 ngày 28 97 ngày 33 97 ngày 67 97 ngày 57 90 ngày
50 83 ngày 69 83 ngày 97 83 ngày 15 76 ngày 22 76 ngày 35 76 ngày
36 76 ngày 30 69 ngày 52 69 ngày 10 62 ngày 13 62 ngày 12 55 ngày
19 55 ngày 23 55 ngày 29 55 ngày 32 55 ngày 60 55 ngày 88 55 ngày
96 55 ngày 06 48 ngày 07 48 ngày 40 48 ngày 43 48 ngày 75 48 ngày
82 48 ngày 86 48 ngày 11 41 ngày 16 41 ngày 39 41 ngày 09 34 ngày
25 34 ngày 44 34 ngày 80 34 ngày 90 34 ngày 92 34 ngày 21 27 ngày
31 27 ngày 42 27 ngày 55 27 ngày 63 27 ngày 65 27 ngày 66 27 ngày
70 27 ngày 72 27 ngày 76 27 ngày 78 27 ngày 79 27 ngày 81 27 ngày
98 27 ngày 02 20 ngày 03 20 ngày 08 20 ngày 24 20 ngày 49 20 ngày
53 20 ngày 58 20 ngày 85 20 ngày 87 20 ngày 99 20 ngày 20 13 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
01 2 ngày 46 4 ngày 48 4 ngày 59 2 ngày 71 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 71 lần Đầu 1 69 lần Đầu 2 66 lần Đầu 3 77 lần Đầu 4 78 lần
Đầu 5 79 lần Đầu 6 73 lần Đầu 7 72 lần Đầu 8 78 lần Đầu 9 75 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 62 lần Đuôi 1 76 lần Đuôi 2 64 lần Đuôi 3 71 lần Đuôi 4 70 lần
Đuôi 5 78 lần Đuôi 6 84 lần Đuôi 7 66 lần Đuôi 8 90 lần Đuôi 9 77 lần