Xổ số Cà Mau

Thứ hai ngày 30-03-2020
Đặc Biệt 389804
Giải Nhất 94265
Giải Nhì 27240
Giải Ba 29148 60228
Giải Tư 78698 78751 08592 68454
91206 78783 58646
Giải Năm 3828
Giải Sáu 2688 5439 4422
Giải Bảy 361
Giải Tám 42
Lô tô trực tiếp
04 06 22 28 28 39 40 42 46
48 51 54 61 65 83 88 92 98
Đầu Lô tô
0 ; 04; ; ; ; ; 06; ; ; ;
1
2 28; 28; 22
3 39
4 40; 48; 46; 42
5 51; 54
6 65; 61
7
8 83; 88
9 92; 98
Đuôi Lô tô
0 ; ; ; 40; ; ; ; ; ;
1 51; 61
2 92; 22; 42
3 83
4 04; 54
5 65
6 06; 46
7
8 28; 48; 98; 28; 88
9 39

Thống kê nhanh Cà Mau
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-04-2020

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
27 lần 06 19 lần 43 18 lần 52 16 lần 22 15 lần 98 14 lần
21 12 lần 90 12 lần 82 11 lần 34 11 lần 65 10 lần 28 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
55 2 lần 35 3 lần 60 3 lần 44 3 lần 49 3 lần 46 4 lần
42 4 lần 24 4 lần 02 4 lần 18 4 lần 87 4 lần 03 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
45 208 ngày 50 159 ngày 95 152 ngày 25 145 ngày 84 138 ngày 55 110 ngày
74 110 ngày 05 103 ngày 85 103 ngày 49 82 ngày 62 82 ngày 69 82 ngày
08 75 ngày 57 75 ngày 71 75 ngày 76 75 ngày 14 68 ngày 20 68 ngày
32 68 ngày 31 61 ngày 44 61 ngày 68 61 ngày 80 61 ngày 89 61 ngày
00 54 ngày 26 54 ngày 36 54 ngày 64 54 ngày 03 47 ngày 07 47 ngày
17 47 ngày 34 47 ngày 47 47 ngày 56 47 ngày 86 47 ngày 94 47 ngày
99 47 ngày 09 40 ngày 18 40 ngày 30 40 ngày 52 40 ngày 75 40 ngày
79 40 ngày 87 40 ngày 10 33 ngày 19 33 ngày 29 33 ngày 33 33 ngày
37 33 ngày 53 33 ngày 59 33 ngày 02 26 ngày 13 26 ngày 38 26 ngày
41 26 ngày 58 26 ngày 70 26 ngày 93 26 ngày 11 19 ngày 12 19 ngày
15 19 ngày 16 19 ngày 60 19 ngày 67 19 ngày 72 19 ngày 81 19 ngày
82 19 ngày 90 19 ngày 97 19 ngày 01 12 ngày 21 12 ngày 23 12 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
2 ngày 22 2 ngày 28 3 ngày 39 2 ngày 65 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 112 lần Đầu 1 71 lần Đầu 2 90 lần Đầu 3 68 lần Đầu 4 64 lần
Đầu 5 68 lần Đầu 6 64 lần Đầu 7 75 lần Đầu 8 71 lần Đầu 9 83 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 105 lần Đuôi 1 72 lần Đuôi 2 81 lần Đuôi 3 82 lần Đuôi 4 70 lần
Đuôi 5 69 lần Đuôi 6 78 lần Đuôi 7 69 lần Đuôi 8 78 lần Đuôi 9 62 lần