Xổ số Đắk Lắk

Thứ ba ngày 23-04-2019
Đặc Biệt 277193
Giải Nhất 10691
Giải Nhì 34906
Giải Ba 89796 91726
Giải Tư 82749 85055 68266 18651
49674 26252 68129
Giải Năm 3974
Giải Sáu 7186 0007 4333
Giải Bảy 284
Giải Tám 51
Lô tô trực tiếp
06 07 26 29 33 49 51 51 52
55 66 74 74 84 86 91 93 96
Đầu Lô tô
0 06; 07
1
2 26; 29
3 33
4 49
5 51; 52; 55; 51
6 66
7 74; 74
8 86; 84
9 93; 91; 96
Đuôi Lô tô
0
1 91; 51; 51
2 52
3 93; 33
4 74; 74; 84
5 55
6 06; 26; 96; 66; 86
7 07
8
9 29; 49

Thống kê nhanh Đắk Lắk
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-04-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
27 15 lần 95 14 lần 26 13 lần 62 13 lần 61 13 lần 49 12 lần
84 12 lần 82 12 lần 93 11 lần 55 11 lần 45 11 lần 06 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
34 2 lần 28 3 lần 87 3 lần 39 3 lần 31 3 lần 25 3 lần
66 4 lần 73 4 lần 60 4 lần 56 4 lần 14 4 lần 38 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
25 189 ngày 31 182 ngày 68 168 ngày 85 140 ngày 39 133 ngày 94 133 ngày
11 126 ngày 05 119 ngày 38 105 ngày 76 98 ngày 14 91 ngày 41 91 ngày
50 91 ngày 04 84 ngày 15 84 ngày 23 84 ngày 63 84 ngày 87 84 ngày
35 77 ngày 36 77 ngày 53 70 ngày 67 70 ngày 28 63 ngày 47 63 ngày
59 63 ngày 97 56 ngày 98 56 ngày 17 49 ngày 44 49 ngày 88 49 ngày
32 42 ngày 64 42 ngày 65 42 ngày 69 42 ngày 75 42 ngày 92 42 ngày
99 42 ngày 43 35 ngày 58 35 ngày 71 35 ngày 83 35 ngày 09 28 ngày
30 28 ngày 40 28 ngày 56 28 ngày 61 28 ngày 78 28 ngày 89 28 ngày
90 28 ngày 01 21 ngày 10 21 ngày 18 21 ngày 19 21 ngày 21 21 ngày
22 21 ngày 24 21 ngày 42 21 ngày 13 14 ngày 16 14 ngày 27 14 ngày
37 14 ngày 46 14 ngày 62 14 ngày 70 14 ngày 72 14 ngày 80 14 ngày
81 14 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
84 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 77 lần Đầu 1 70 lần Đầu 2 83 lần Đầu 3 53 lần Đầu 4 77 lần
Đầu 5 63 lần Đầu 6 81 lần Đầu 7 73 lần Đầu 8 78 lần Đầu 9 83 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 72 lần Đuôi 1 74 lần Đuôi 2 81 lần Đuôi 3 66 lần Đuôi 4 70 lần
Đuôi 5 79 lần Đuôi 6 81 lần Đuôi 7 75 lần Đuôi 8 58 lần Đuôi 9 82 lần