Xổ số Khánh Hòa

Chủ nhật ngày 05-04-2020
Đặc Biệt ******
Giải Nhất *****
Giải Nhì *****
Giải Ba ***** *****
Giải Tư ***** ***** ***** *****
***** ***** *****
Giải Năm ****
Giải Sáu **** **** ****
Giải Bảy ***
Giải Tám 31
Lô tô trực tiếp
Đầu Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đuôi Lô tô
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thống kê nhanh Khánh Hòa
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05-04-2020

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
27 lần 83 17 lần 30 16 lần 77 16 lần 05 13 lần 81 13 lần
88 12 lần 36 12 lần 35 11 lần 53 11 lần 12 11 lần 76 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
40 2 lần 63 3 lần 73 3 lần 31 3 lần 57 3 lần 13 3 lần
26 3 lần 37 3 lần 89 4 lần 11 4 lần 01 4 lần 17 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
40 87 ngày 26 76 ngày 37 76 ngày 13 73 ngày 70 66 ngày 43 55 ngày
61 52 ngày 66 52 ngày 67 52 ngày 02 48 ngày 84 48 ngày 06 45 ngày
50 45 ngày 52 41 ngày 54 41 ngày 58 41 ngày 00 38 ngày 25 38 ngày
51 38 ngày 14 34 ngày 38 34 ngày 75 34 ngày 78 34 ngày 28 31 ngày
39 31 ngày 45 31 ngày 91 31 ngày 07 27 ngày 29 27 ngày 47 27 ngày
80 27 ngày 36 24 ngày 44 24 ngày 55 24 ngày 85 24 ngày 86 24 ngày
87 24 ngày 92 24 ngày 95 24 ngày 01 20 ngày 03 20 ngày 16 20 ngày
17 20 ngày 18 20 ngày 24 20 ngày 65 20 ngày 83 20 ngày 88 20 ngày
90 20 ngày 09 17 ngày 10 17 ngày 15 17 ngày 21 17 ngày 27 17 ngày
42 17 ngày 64 17 ngày 69 17 ngày 77 17 ngày 79 17 ngày 81 17 ngày
94 17 ngày 97 17 ngày 05 13 ngày 20 13 ngày 23 13 ngày 30 13 ngày
32 13 ngày 34 13 ngày 46 13 ngày 49 13 ngày 56 13 ngày 68 13 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
2 ngày 12 2 ngày 53 2 ngày 71 2 ngày 72 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 102 lần Đầu 1 68 lần Đầu 2 71 lần Đầu 3 77 lần Đầu 4 67 lần
Đầu 5 66 lần Đầu 6 67 lần Đầu 7 78 lần Đầu 8 90 lần Đầu 9 79 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 99 lần Đuôi 1 72 lần Đuôi 2 78 lần Đuôi 3 74 lần Đuôi 4 68 lần
Đuôi 5 82 lần Đuôi 6 78 lần Đuôi 7 67 lần Đuôi 8 76 lần Đuôi 9 71 lần