Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ năm ngày 12-12-2019- Kỳ quay thưởng #00477

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6019 15.000.000
Giải nhì 8217 7794 6.500.000
Giải ba 6150 6241 2082 3.000.000
Giải KK 1 019 1.000.000
Giải KK 2 19 100.000

Thứ ba ngày 10-12-2019- Kỳ quay thưởng #00476

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0022 15.000.000
Giải nhì 1192 5255 6.500.000
Giải ba 9545 5407 3189 3.000.000
Giải KK 1 022 1.000.000
Giải KK 2 22 100.000

Thứ bảy ngày 07-12-2019- Kỳ quay thưởng #00475

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2009 15.000.000
Giải nhì 4935 9249 6.500.000
Giải ba 9954 5131 4504 3.000.000
Giải KK 1 009 1.000.000
Giải KK 2 09 100.000

Thứ năm ngày 05-12-2019- Kỳ quay thưởng #00474

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2838 15.000.000
Giải nhì 4190 8356 6.500.000
Giải ba 1601 0832 2572 3.000.000
Giải KK 1 838 1.000.000
Giải KK 2 38 100.000

Thứ ba ngày 03-12-2019- Kỳ quay thưởng #00473

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5226 15.000.000
Giải nhì 4780 1089 6.500.000
Giải ba 3098 0360 3757 3.000.000
Giải KK 1 226 1.000.000
Giải KK 2 26 100.000

Thứ bảy ngày 30-11-2019- Kỳ quay thưởng #00472

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0454 15.000.000
Giải nhì 0910 3400 6.500.000
Giải ba 4416 7035 3524 3.000.000
Giải KK 1 454 1.000.000
Giải KK 2 54 100.000

Thứ năm ngày 28-11-2019- Kỳ quay thưởng #00471

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4407 15.000.000
Giải nhì 6121 1464 6.500.000
Giải ba 6890 4855 3080 3.000.000
Giải KK 1 407 1.000.000
Giải KK 2 07 100.000

Thứ ba ngày 26-11-2019- Kỳ quay thưởng #00470

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8361 15.000.000
Giải nhì 3376 0647 6.500.000
Giải ba 5089 4590 8866 3.000.000
Giải KK 1 361 1.000.000
Giải KK 2 61 100.000

Thứ bảy ngày 23-11-2019- Kỳ quay thưởng #00469

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8290 15.000.000
Giải nhì 8701 1977 6.500.000
Giải ba 6067 2117 5564 3.000.000
Giải KK 1 290 1.000.000
Giải KK 2 90 100.000

Thứ năm ngày 21-11-2019- Kỳ quay thưởng #00468

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9330 15.000.000
Giải nhì 3379 0698 6.500.000
Giải ba 2607 3155 7003 3.000.000
Giải KK 1 330 1.000.000
Giải KK 2 30 100.000