Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ bảy ngày 21-09-2019- Kỳ quay thưởng #00442

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9888 15.000.000
Giải nhì 8931 7755 6.500.000
Giải ba 7458 5356 4408 3.000.000
Giải KK 1 888 1.000.000
Giải KK 2 88 100.000

Thứ năm ngày 19-09-2019- Kỳ quay thưởng #00441

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8395 15.000.000
Giải nhì 9912 9273 6.500.000
Giải ba 4127 4378 6180 3.000.000
Giải KK 1 395 1.000.000
Giải KK 2 95 100.000

Thứ ba ngày 17-09-2019- Kỳ quay thưởng #00440

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5432 15.000.000
Giải nhì 4588 4073 6.500.000
Giải ba 8751 6359 4856 3.000.000
Giải KK 1 432 1.000.000
Giải KK 2 32 100.000

Thứ bảy ngày 14-09-2019- Kỳ quay thưởng #00439

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9015 15.000.000
Giải nhì 5470 1704 6.500.000
Giải ba 0022 1908 1324 3.000.000
Giải KK 1 015 1.000.000
Giải KK 2 15 100.000

Thứ năm ngày 12-09-2019- Kỳ quay thưởng #00438

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8647 15.000.000
Giải nhì 6967 1998 6.500.000
Giải ba 6083 2037 8347 3.000.000
Giải KK 1 647 1.000.000
Giải KK 2 47 100.000

Thứ ba ngày 10-09-2019- Kỳ quay thưởng #00437

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6354 15.000.000
Giải nhì 4577 7019 6.500.000
Giải ba 3075 0407 9494 3.000.000
Giải KK 1 354 1.000.000
Giải KK 2 54 100.000

Thứ bảy ngày 07-09-2019- Kỳ quay thưởng #00436

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4916 15.000.000
Giải nhì 6266 1301 6.500.000
Giải ba 0312 6234 6619 3.000.000
Giải KK 1 916 1.000.000
Giải KK 2 16 100.000

Thứ năm ngày 05-09-2019- Kỳ quay thưởng #00435

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0250 15.000.000
Giải nhì 0511 6755 6.500.000
Giải ba 6728 5843 0446 3.000.000
Giải KK 1 250 1.000.000
Giải KK 2 50 100.000

Thứ ba ngày 03-09-2019- Kỳ quay thưởng #00434

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6853 15.000.000
Giải nhì 5725 8742 6.500.000
Giải ba 8237 4738 8175 3.000.000
Giải KK 1 853 1.000.000
Giải KK 2 53 100.000

Thứ bảy ngày 31-08-2019- Kỳ quay thưởng #00433

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0252 15.000.000
Giải nhì 1930 2869 6.500.000
Giải ba 6433 9537 7901 3.000.000
Giải KK 1 252 1.000.000
Giải KK 2 52 100.000