Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ ba ngày 31-03-2020- Kỳ quay thưởng #00523

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8034 15.000.000
Giải nhì 5078 0410 6.500.000
Giải ba 5691 5467 5783 3.000.000
Giải KK 1 034 1.000.000
Giải KK 2 34 100.000

Thứ bảy ngày 28-03-2020- Kỳ quay thưởng #00522

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2095 15.000.000
Giải nhì 8657 2362 6.500.000
Giải ba 0259 9120 7291 3.000.000
Giải KK 1 095 1.000.000
Giải KK 2 95 100.000

Thứ năm ngày 26-03-2020- Kỳ quay thưởng #00521

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0391 15.000.000
Giải nhì 7927 0342 6.500.000
Giải ba 6164 9216 9929 3.000.000
Giải KK 1 391 1.000.000
Giải KK 2 91 100.000

Thứ ba ngày 24-03-2020- Kỳ quay thưởng #00520

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1257 15.000.000
Giải nhì 7548 2635 6.500.000
Giải ba 7366 4980 4906 3.000.000
Giải KK 1 257 1.000.000
Giải KK 2 57 100.000

Thứ bảy ngày 21-03-2020- Kỳ quay thưởng #00519

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4147 15.000.000
Giải nhì 5001 2280 6.500.000
Giải ba 7155 4250 8886 3.000.000
Giải KK 1 147 1.000.000
Giải KK 2 47 100.000

Thứ năm ngày 19-03-2020- Kỳ quay thưởng #00518

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0846 15.000.000
Giải nhì 5145 5555 6.500.000
Giải ba 2317 3168 1658 3.000.000
Giải KK 1 846 1.000.000
Giải KK 2 46 100.000

Thứ ba ngày 17-03-2020- Kỳ quay thưởng #00517

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3737 15.000.000
Giải nhì 9064 1900 6.500.000
Giải ba 5115 8910 9725 3.000.000
Giải KK 1 737 1.000.000
Giải KK 2 37 100.000

Thứ bảy ngày 14-03-2020- Kỳ quay thưởng #00516

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3225 15.000.000
Giải nhì 9617 4959 6.500.000
Giải ba 2028 3114 6167 3.000.000
Giải KK 1 225 1.000.000
Giải KK 2 25 100.000

Thứ năm ngày 12-03-2020- Kỳ quay thưởng #00515

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7194 15.000.000
Giải nhì 3001 8157 6.500.000
Giải ba 4166 3319 0923 3.000.000
Giải KK 1 194 1.000.000
Giải KK 2 94 100.000

Thứ ba ngày 10-03-2020- Kỳ quay thưởng #00514

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9726 15.000.000
Giải nhì 4685 4009 6.500.000
Giải ba 8612 6323 3005 3.000.000
Giải KK 1 726 1.000.000
Giải KK 2 26 100.000