Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ bảy ngày 16-02-2019- Kỳ quay thưởng #00349

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5402 15.000.000
Giải nhì 5479 3925 6.500.000
Giải ba 9677 0328 8699 3.000.000
Giải KK 1 402 1.000.000
Giải KK 2 02 100.000

Thứ năm ngày 14-02-2019- Kỳ quay thưởng #00348

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9652 15.000.000
Giải nhì 4598 8949 6.500.000
Giải ba 6493 2395 4342 3.000.000
Giải KK 1 652 1.000.000
Giải KK 2 52 100.000

Thứ ba ngày 12-02-2019- Kỳ quay thưởng #00347

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7077 15.000.000
Giải nhì 8024 1956 6.500.000
Giải ba 1232 6822 6760 3.000.000
Giải KK 1 077 1.000.000
Giải KK 2 77 100.000

Thứ bảy ngày 09-02-2019- Kỳ quay thưởng #00346

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0299 15.000.000
Giải nhì 9317 3018 6.500.000
Giải ba 0983 2015 2657 3.000.000
Giải KK 1 299 1.000.000
Giải KK 2 99 100.000

Thứ năm ngày 07-02-2019- Kỳ quay thưởng #00345

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1913 15.000.000
Giải nhì 4118 0406 6.500.000
Giải ba 9696 9579 3810 3.000.000
Giải KK 1 913 1.000.000
Giải KK 2 13 100.000

Thứ bảy ngày 02-02-2019- Kỳ quay thưởng #00344

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7379 15.000.000
Giải nhì 2323 3695 6.500.000
Giải ba 7855 9660 7683 3.000.000
Giải KK 1 379 1.000.000
Giải KK 2 79 100.000

Thứ năm ngày 31-01-2019- Kỳ quay thưởng #00343

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0077 15.000.000
Giải nhì 8569 8408 6.500.000
Giải ba 4549 3878 2534 3.000.000
Giải KK 1 077 1.000.000
Giải KK 2 77 100.000

Thứ ba ngày 29-01-2019- Kỳ quay thưởng #00342

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7908 15.000.000
Giải nhì 6190 0523 6.500.000
Giải ba 1814 5087 3485 3.000.000
Giải KK 1 908 1.000.000
Giải KK 2 08 100.000

Thứ bảy ngày 26-01-2019- Kỳ quay thưởng #00341

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9191 15.000.000
Giải nhì 9662 9095 6.500.000
Giải ba 7559 3576 5416 3.000.000
Giải KK 1 191 1.000.000
Giải KK 2 91 100.000

Thứ năm ngày 24-01-2019- Kỳ quay thưởng #00340

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5895 15.000.000
Giải nhì 6741 9394 6.500.000
Giải ba 6252 8427 4282 3.000.000
Giải KK 1 895 1.000.000
Giải KK 2 95 100.000