Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ ba ngày 23-04-2019- Kỳ quay thưởng #00377

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7897 15.000.000
Giải nhì 9499 4716 6.500.000
Giải ba 0301 2006 1657 3.000.000
Giải KK 1 897 1.000.000
Giải KK 2 97 100.000

Thứ bảy ngày 20-04-2019- Kỳ quay thưởng #00376

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0087 15.000.000
Giải nhì 0935 3447 6.500.000
Giải ba 2780 9847 9709 3.000.000
Giải KK 1 087 1.000.000
Giải KK 2 87 100.000

Thứ năm ngày 18-04-2019- Kỳ quay thưởng #00375

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5338 15.000.000
Giải nhì 3754 1972 6.500.000
Giải ba 6072 5088 4729 3.000.000
Giải KK 1 338 1.000.000
Giải KK 2 38 100.000

Thứ ba ngày 16-04-2019- Kỳ quay thưởng #00374

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3290 15.000.000
Giải nhì 3131 3813 6.500.000
Giải ba 5079 1159 5020 3.000.000
Giải KK 1 290 1.000.000
Giải KK 2 90 100.000

Thứ bảy ngày 13-04-2019- Kỳ quay thưởng #00373

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0315 15.000.000
Giải nhì 8891 5969 6.500.000
Giải ba 8688 9886 0131 3.000.000
Giải KK 1 315 1.000.000
Giải KK 2 15 100.000

Thứ năm ngày 11-04-2019- Kỳ quay thưởng #00372

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9042 15.000.000
Giải nhì 2580 1764 6.500.000
Giải ba 6669 4700 9072 3.000.000
Giải KK 1 042 1.000.000
Giải KK 2 42 100.000

Thứ ba ngày 09-04-2019- Kỳ quay thưởng #00371

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3602 15.000.000
Giải nhì 4974 5983 6.500.000
Giải ba 8575 4270 9913 3.000.000
Giải KK 1 602 1.000.000
Giải KK 2 02 100.000

Thứ bảy ngày 06-04-2019- Kỳ quay thưởng #00370

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2919 15.000.000
Giải nhì 6960 3308 6.500.000
Giải ba 9233 6938 3033 3.000.000
Giải KK 1 919 1.000.000
Giải KK 2 19 100.000

Thứ năm ngày 04-04-2019- Kỳ quay thưởng #00369

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6176 15.000.000
Giải nhì 5748 6514 6.500.000
Giải ba 9896 6852 5734 3.000.000
Giải KK 1 176 1.000.000
Giải KK 2 76 100.000

Thứ ba ngày 02-04-2019- Kỳ quay thưởng #00368

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6399 15.000.000
Giải nhì 4374 6975 6.500.000
Giải ba 0092 7620 2418 3.000.000
Giải KK 1 399 1.000.000
Giải KK 2 99 100.000