Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ ba ngày 18-06-2019- Kỳ quay thưởng #00401

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6494 15.000.000
Giải nhì 1412 9552 6.500.000
Giải ba 9745 8136 5234 3.000.000
Giải KK 1 494 1.000.000
Giải KK 2 94 100.000

Thứ bảy ngày 15-06-2019- Kỳ quay thưởng #00400

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4797 15.000.000
Giải nhì 7771 0247 6.500.000
Giải ba 5043 6945 5224 3.000.000
Giải KK 1 797 1.000.000
Giải KK 2 97 100.000

Thứ năm ngày 13-06-2019- Kỳ quay thưởng #00399

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3604 15.000.000
Giải nhì 9281 0352 6.500.000
Giải ba 9885 8812 3258 3.000.000
Giải KK 1 604 1.000.000
Giải KK 2 04 100.000

Thứ ba ngày 11-06-2019- Kỳ quay thưởng #00398

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8758 15.000.000
Giải nhì 1669 2461 6.500.000
Giải ba 7644 5386 9405 3.000.000
Giải KK 1 758 1.000.000
Giải KK 2 58 100.000

Thứ bảy ngày 08-06-2019- Kỳ quay thưởng #00397

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0794 15.000.000
Giải nhì 8310 8138 6.500.000
Giải ba 3073 7650 2162 3.000.000
Giải KK 1 794 1.000.000
Giải KK 2 94 100.000

Thứ năm ngày 06-06-2019- Kỳ quay thưởng #00396

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1942 15.000.000
Giải nhì 7407 3634 6.500.000
Giải ba 1910 8680 5325 3.000.000
Giải KK 1 942 1.000.000
Giải KK 2 42 100.000

Thứ ba ngày 04-06-2019- Kỳ quay thưởng #00395

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3181 15.000.000
Giải nhì 1468 0066 6.500.000
Giải ba 7325 3031 5618 3.000.000
Giải KK 1 181 1.000.000
Giải KK 2 81 100.000

Thứ bảy ngày 01-06-2019- Kỳ quay thưởng #00394

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9600 15.000.000
Giải nhì 7841 1010 6.500.000
Giải ba 1171 2426 1290 3.000.000
Giải KK 1 600 1.000.000
Giải KK 2 00 100.000

Thứ năm ngày 30-05-2019- Kỳ quay thưởng #00393

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2563 15.000.000
Giải nhì 0605 2458 6.500.000
Giải ba 8716 8189 7786 3.000.000
Giải KK 1 563 1.000.000
Giải KK 2 63 100.000

Thứ ba ngày 28-05-2019- Kỳ quay thưởng #00392

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3589 15.000.000
Giải nhì 6921 5320 6.500.000
Giải ba 1199 2875 0432 3.000.000
Giải KK 1 589 1.000.000
Giải KK 2 89 100.000