Vietlott Max 4D

Kết quả xổ số Vietlott Max 4D

Thứ bảy ngày 22-02-2020- Kỳ quay thưởng #00507

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3380 15.000.000
Giải nhì 1240 9383 6.500.000
Giải ba 7674 1968 0832 3.000.000
Giải KK 1 380 1.000.000
Giải KK 2 80 100.000

Thứ năm ngày 20-02-2020- Kỳ quay thưởng #00506

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4765 15.000.000
Giải nhì 5782 4369 6.500.000
Giải ba 1612 1344 7456 3.000.000
Giải KK 1 765 1.000.000
Giải KK 2 65 100.000

Thứ ba ngày 18-02-2020- Kỳ quay thưởng #00505

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3341 15.000.000
Giải nhì 2800 1603 6.500.000
Giải ba 6333 5433 8972 3.000.000
Giải KK 1 341 1.000.000
Giải KK 2 41 100.000

Thứ bảy ngày 15-02-2020- Kỳ quay thưởng #00504

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5841 15.000.000
Giải nhì 9254 6301 6.500.000
Giải ba 6402 0641 6149 3.000.000
Giải KK 1 841 1.000.000
Giải KK 2 41 100.000

Thứ năm ngày 13-02-2020- Kỳ quay thưởng #00503

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 8413 15.000.000
Giải nhì 4644 2711 6.500.000
Giải ba 9734 5138 8318 3.000.000
Giải KK 1 413 1.000.000
Giải KK 2 13 100.000

Thứ ba ngày 11-02-2020- Kỳ quay thưởng #00502

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7847 15.000.000
Giải nhì 6353 2961 6.500.000
Giải ba 1675 7479 4562 3.000.000
Giải KK 1 847 1.000.000
Giải KK 2 47 100.000

Thứ bảy ngày 08-02-2020- Kỳ quay thưởng #00501

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 7693 15.000.000
Giải nhì 8756 2230 6.500.000
Giải ba 1197 9882 2520 3.000.000
Giải KK 1 693 1.000.000
Giải KK 2 93 100.000

Thứ năm ngày 06-02-2020- Kỳ quay thưởng #00500

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4445 15.000.000
Giải nhì 2233 6516 6.500.000
Giải ba 3097 3013 0014 3.000.000
Giải KK 1 445 1.000.000
Giải KK 2 45 100.000

Thứ ba ngày 04-02-2020- Kỳ quay thưởng #00499

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3306 15.000.000
Giải nhì 8692 8952 6.500.000
Giải ba 2828 0437 0516 3.000.000
Giải KK 1 306 1.000.000
Giải KK 2 06 100.000

Thứ bảy ngày 01-02-2020- Kỳ quay thưởng #00498

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 3372 15.000.000
Giải nhì 3437 5219 6.500.000
Giải ba 4670 9093 5379 3.000.000
Giải KK 1 372 1.000.000
Giải KK 2 72 100.000