Xổ số Truyền Thống

Thứ ba ngày 06-10-2015 KTTG:
Đặc Biệt 89780
Giải Nhất 95300
Giải Nhì 98273 67232
Giải Ba 93696 31978 94297
63591 55787 07736
Giải Tư 4590 9215 8395 4451
Giải Năm 1200 1562 2143
4595 9304 1316
Giải Sáu 969 212 127
Giải Bảy 88 94 49 66
Lô tô trực tiếp
00 00 04 12 15 16 27 32 36
43 49 51 62 66 69 73 78 80
87 88 90 91 94 95 95 96 97
Đầu Lô tô
0 00; 00; 04
1 15; 16; 12
2 27
3 32; 36
4 43; 49
5 51
6 62; 69; 66
7 73; 78
8 80; 87; 88
9 91; 96; 97; 90; 95; 95; 94
Đuôi Lô tô
0 80; 00; 90; 00
1 91; 51
2 32; 62; 12
3 73; 43
4 04; 94
5 15; 95; 95
6 36; 96; 16; 66
7 87; 97; 27
8 78; 88
9 69; 49

Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 22-04-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
02 21 lần 52 21 lần 77 19 lần 24 18 lần 22 18 lần 43 17 lần
91 16 lần 97 16 lần 06 15 lần 39 15 lần 64 15 lần 54 15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
78 2 lần 79 3 lần 74 5 lần 29 5 lần 55 5 lần 37 5 lần
53 5 lần 41 6 lần 25 6 lần 11 6 lần 33 6 lần 69 7 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
78 31 ngày 09 17 ngày 75 16 ngày 76 11 ngày 34 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
01 2 ngày 02 3 ngày 19 2 ngày 30 3 ngày 32 2 ngày 60 2 ngày
66 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 124 lần Đầu 1 108 lần Đầu 2 115 lần Đầu 3 108 lần Đầu 4 105 lần
Đầu 5 114 lần Đầu 6 109 lần Đầu 7 95 lần Đầu 8 104 lần Đầu 9 125 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 108 lần Đuôi 1 114 lần Đuôi 2 143 lần Đuôi 3 114 lần Đuôi 4 120 lần
Đuôi 5 97 lần Đuôi 6 113 lần Đuôi 7 113 lần Đuôi 8 96 lần Đuôi 9 89 lần