Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 12-02-2019
Đặc Biệt 275318
Giải Nhất 93630
Giải Nhì 91711
Giải Ba 45341 48382
Giải Tư 05209 54922 71064 11098
87870 59651 69363
Giải Năm 3769
Giải Sáu 4175 6791 2556
Giải Bảy 881
Giải Tám 72
Lô tô trực tiếp
09 11 18 22 30 41 51 56 63
64 69 70 72 75 81 82 91 98
Đầu Lô tô
0 09
1 18; 11
2 22
3 30
4 41
5 51; 56
6 63; 64; 69
7 70; 75; 72
8 82; 81
9 98; 91
Đuôi Lô tô
0 30; 70
1 11; 41; 51; 91; 81
2 82; 22; 72
3 63
4 64
5 75
6 56
7
8 18; 98
9 09; 69

Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-02-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
51 14 lần 70 12 lần 86 12 lần 39 12 lần 18 11 lần 98 11 lần
65 11 lần 76 11 lần 87 11 lần 85 11 lần 82 10 lần 71 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
49 1 lần 89 2 lần 50 2 lần 43 3 lần 04 3 lần 00 3 lần
36 3 lần 81 4 lần 47 4 lần 61 4 lần 90 4 lần 59 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
49 263 ngày 59 221 ngày 50 179 ngày 13 137 ngày 73 137 ngày 57 123 ngày
36 109 ngày 00 102 ngày 77 95 ngày 90 95 ngày 99 95 ngày 16 88 ngày
35 81 ngày 17 74 ngày 24 74 ngày 02 67 ngày 04 67 ngày 39 67 ngày
74 67 ngày 80 67 ngày 29 60 ngày 89 60 ngày 25 53 ngày 28 53 ngày
34 53 ngày 42 53 ngày 83 53 ngày 85 53 ngày 92 53 ngày 01 46 ngày
07 46 ngày 40 46 ngày 45 46 ngày 94 46 ngày 05 39 ngày 06 39 ngày
12 39 ngày 20 39 ngày 68 39 ngày 84 39 ngày 14 32 ngày 31 32 ngày
52 32 ngày 55 32 ngày 76 32 ngày 86 32 ngày 87 32 ngày 93 32 ngày
96 32 ngày 03 25 ngày 08 25 ngày 10 25 ngày 27 25 ngày 32 25 ngày
43 25 ngày 53 25 ngày 61 25 ngày 78 25 ngày 15 18 ngày 23 18 ngày
26 18 ngày 33 18 ngày 37 18 ngày 38 18 ngày 46 18 ngày 47 18 ngày
48 18 ngày 54 18 ngày 88 18 ngày 95 18 ngày 19 11 ngày 21 11 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
41 2 ngày 51 2 ngày 63 3 ngày 70 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 57 lần Đầu 1 81 lần Đầu 2 74 lần Đầu 3 75 lần Đầu 4 57 lần
Đầu 5 74 lần Đầu 6 74 lần Đầu 7 94 lần Đầu 8 80 lần Đầu 9 72 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 69 lần Đuôi 1 72 lần Đuôi 2 71 lần Đuôi 3 67 lần Đuôi 4 74 lần
Đuôi 5 83 lần Đuôi 6 82 lần Đuôi 7 67 lần Đuôi 8 88 lần Đuôi 9 65 lần