Xổ số Quảng Nam

Thứ ba ngày 10-12-2019
Đặc Biệt 030553
Giải Nhất 01553
Giải Nhì 05578
Giải Ba 87328 71586
Giải Tư 73327 81211 68172 79650
76435 90045 60784
Giải Năm 9498
Giải Sáu 0832 9335 0104
Giải Bảy 589
Giải Tám 22
Lô tô trực tiếp
04 11 22 27 28 32 35 35 45
50 53 53 72 78 84 86 89 98
Đầu Lô tô
0 04
1 11
2 28; 27; 22
3 35; 32; 35
4 45
5 53; 53; 50
6
7 78; 72
8 86; 84; 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 50
1 11
2 72; 32; 22
3 53; 53
4 84; 04
5 35; 45; 35
6 86
7 27
8 78; 28; 98
9 89

Thống kê nhanh Quảng Nam
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-12-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
19 33 lần 09 24 lần 74 24 lần 93 23 lần 80 22 lần 43 22 lần
60 22 lần 55 22 lần 46 21 lần 06 21 lần 10 21 lần 54 20 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
50 1 lần 03 1 lần 44 1 lần 66 1 lần 85 1 lần 51 1 lần
07 1 lần 84 2 lần 29 2 lần 59 2 lần 68 2 lần 05 2 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
38 192 ngày 99 178 ngày 48 171 ngày 07 150 ngày 75 150 ngày 51 143 ngày
85 143 ngày 66 108 ngày 77 108 ngày 79 108 ngày 88 108 ngày 18 94 ngày
64 94 ngày 44 73 ngày 06 59 ngày 10 59 ngày 21 59 ngày 39 59 ngày
42 59 ngày 67 59 ngày 81 59 ngày 05 52 ngày 17 52 ngày 23 52 ngày
37 52 ngày 41 52 ngày 55 52 ngày 57 52 ngày 02 45 ngày 08 45 ngày
13 45 ngày 19 45 ngày 49 45 ngày 68 45 ngày 94 45 ngày 43 38 ngày
59 38 ngày 60 38 ngày 63 38 ngày 91 38 ngày 97 38 ngày 00 31 ngày
12 31 ngày 30 31 ngày 46 31 ngày 65 31 ngày 71 31 ngày 82 31 ngày
09 24 ngày 15 24 ngày 25 24 ngày 29 24 ngày 34 24 ngày 36 24 ngày
40 24 ngày 54 24 ngày 73 24 ngày 74 24 ngày 14 17 ngày 16 17 ngày
26 17 ngày 31 17 ngày 33 17 ngày 47 17 ngày 62 17 ngày 70 17 ngày
92 17 ngày 93 17 ngày 96 17 ngày 01 10 ngày 03 10 ngày 20 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
32 4 ngày 72 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 79 lần Đầu 1 90 lần Đầu 2 45 lần Đầu 3 68 lần Đầu 4 78 lần
Đầu 5 70 lần Đầu 6 99 lần Đầu 7 67 lần Đầu 8 75 lần Đầu 9 68 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 93 lần Đuôi 1 51 lần Đuôi 2 64 lần Đuôi 3 97 lần Đuôi 4 78 lần
Đuôi 5 59 lần Đuôi 6 82 lần Đuôi 7 73 lần Đuôi 8 38 lần Đuôi 9 104 lần