Xổ số Quảng Ngãi

Thứ bảy ngày 20-04-2019
Đặc Biệt 402123
Giải Nhất 81992
Giải Nhì 25216
Giải Ba 66888 71415
Giải Tư 51728 41859 77215 93249
14069 63185 47769
Giải Năm 5143
Giải Sáu 7158 1050 9544
Giải Bảy 519
Giải Tám 50
Lô tô trực tiếp
15 15 16 19 23 28 43 44 49
50 50 58 59 69 69 85 88 92
Đầu Lô tô
0
1 16; 15; 15; 19
2 23; 28
3
4 49; 43; 44
5 59; 50; 58; 50
6 69; 69
7
8 88; 85
9 92
Đuôi Lô tô
0 50; 50
1
2 92
3 23; 43
4 44
5 15; 15; 85
6 16
7
8 88; 28; 58
9 49; 59; 69; 69; 19

Thống kê nhanh Quảng Ngãi
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-04-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
25 14 lần 07 14 lần 23 13 lần 92 12 lần 28 12 lần 50 12 lần
79 12 lần 74 12 lần 38 12 lần 43 11 lần 65 11 lần 00 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
01 1 lần 14 3 lần 57 3 lần 84 3 lần 95 3 lần 75 3 lần
60 4 lần 96 4 lần 05 4 lần 47 4 lần 46 4 lần 32 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
01 185 ngày 37 150 ngày 75 150 ngày 76 136 ngày 95 101 ngày 34 87 ngày
64 87 ngày 84 87 ngày 97 87 ngày 06 80 ngày 21 80 ngày 27 80 ngày
30 80 ngày 72 80 ngày 89 80 ngày 08 73 ngày 70 73 ngày 98 73 ngày
71 66 ngày 13 59 ngày 40 59 ngày 42 59 ngày 45 59 ngày 57 59 ngày
86 59 ngày 04 52 ngày 09 52 ngày 11 52 ngày 14 52 ngày 26 52 ngày
63 52 ngày 99 52 ngày 33 45 ngày 38 45 ngày 54 45 ngày 68 45 ngày
90 45 ngày 51 38 ngày 52 38 ngày 62 38 ngày 66 38 ngày 02 31 ngày
22 31 ngày 32 31 ngày 46 31 ngày 47 31 ngày 73 31 ngày 74 31 ngày
93 31 ngày 03 24 ngày 05 24 ngày 07 24 ngày 10 24 ngày 29 24 ngày
35 24 ngày 77 24 ngày 83 24 ngày 91 24 ngày 17 17 ngày 24 17 ngày
25 17 ngày 36 17 ngày 39 17 ngày 41 17 ngày 60 17 ngày 61 17 ngày
67 17 ngày 79 17 ngày 94 17 ngày 96 17 ngày 00 10 ngày 12 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
28 3 ngày 92 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 72 lần Đầu 1 70 lần Đầu 2 90 lần Đầu 3 63 lần Đầu 4 76 lần
Đầu 5 72 lần Đầu 6 76 lần Đầu 7 75 lần Đầu 8 73 lần Đầu 9 71 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 85 lần Đuôi 1 69 lần Đuôi 2 78 lần Đuôi 3 87 lần Đuôi 4 71 lần
Đuôi 5 64 lần Đuôi 6 58 lần Đuôi 7 72 lần Đuôi 8 73 lần Đuôi 9 81 lần