Xổ số Thừa T. Huế

Thứ hai ngày 11-02-2019
Đặc Biệt 434320
Giải Nhất 52262
Giải Nhì 11344
Giải Ba 11287 20790
Giải Tư 62153 80397 31687 70653
71527 33493 97951
Giải Năm 5005
Giải Sáu 6227 1238 2564
Giải Bảy 458
Giải Tám 25
Lô tô trực tiếp
05 20 25 27 27 38 44 51 53
53 58 62 64 87 87 90 93 97
Đầu Lô tô
0 05
1
2 20; 27; 27; 25
3 38
4 44
5 51; 53; 53; 58
6 62; 64
7
8 87; 87
9 90; 93; 97
Đuôi Lô tô
0 20; 90
1 51
2 62
3 53; 53; 93
4 44; 64
5 05; 25
6
7 87; 27; 87; 97; 27
8 38; 58
9

Thống kê nhanh Thừa T. Huế
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-02-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
69 19 lần 97 14 lần 47 13 lần 66 13 lần 87 12 lần 53 12 lần
51 12 lần 83 12 lần 43 12 lần 10 12 lần 90 11 lần 04 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
31 2 lần 71 3 lần 89 3 lần 58 4 lần 46 4 lần 73 4 lần
85 4 lần 70 4 lần 96 4 lần 80 4 lần 07 4 lần 44 5 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
72 180 ngày 39 152 ngày 07 145 ngày 31 138 ngày 91 117 ngày 01 110 ngày
67 110 ngày 89 110 ngày 78 96 ngày 37 89 ngày 40 82 ngày 60 82 ngày
80 82 ngày 09 68 ngày 61 68 ngày 63 68 ngày 13 61 ngày 16 61 ngày
18 61 ngày 24 61 ngày 88 61 ngày 95 61 ngày 96 61 ngày 15 54 ngày
28 54 ngày 35 54 ngày 52 54 ngày 10 47 ngày 34 47 ngày 56 47 ngày
68 47 ngày 70 47 ngày 92 47 ngày 99 47 ngày 19 40 ngày 26 40 ngày
29 40 ngày 33 40 ngày 36 40 ngày 43 40 ngày 50 33 ngày 54 33 ngày
66 33 ngày 73 33 ngày 85 33 ngày 86 33 ngày 04 26 ngày 11 26 ngày
17 26 ngày 21 26 ngày 41 26 ngày 49 26 ngày 76 26 ngày 81 26 ngày
83 26 ngày 00 19 ngày 12 19 ngày 22 19 ngày 30 19 ngày 42 19 ngày
45 19 ngày 46 19 ngày 47 19 ngày 48 19 ngày 71 19 ngày 74 19 ngày
82 19 ngày 84 19 ngày 94 19 ngày 02 12 ngày 03 12 ngày 06 12 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
27 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 71 lần Đầu 1 78 lần Đầu 2 76 lần Đầu 3 68 lần Đầu 4 72 lần
Đầu 5 76 lần Đầu 6 84 lần Đầu 7 59 lần Đầu 8 71 lần Đầu 9 83 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 77 lần Đuôi 1 64 lần Đuôi 2 71 lần Đuôi 3 85 lần Đuôi 4 79 lần
Đuôi 5 68 lần Đuôi 6 73 lần Đuôi 7 79 lần Đuôi 8 71 lần Đuôi 9 71 lần