Xổ số Tiền Giang

Chủ nhật ngày 29-03-2020
Đặc Biệt ****
Giải Nhất ****
Giải Nhì ****
Giải Ba **** 13052
Giải Tư 06845 21941 74703 12002
06858 65260 65154
Giải Năm 5204
Giải Sáu 5249 1977 2385
Giải Bảy 097
Giải Tám 02
Lô tô trực tiếp
02 02 03 03 04 13 22 41 45
48 49 52 54 58 60 77 85 97
Đầu Lô tô
0 ; ; 03; ; ; ; 02; 03; ; 04; ; ; ; 02
1 13
2 22
3
4 48; 41; 45; 49
5 52; 54; 58
6 60
7 77
8 85
9 97
Đuôi Lô tô
0 ; ; ; ; ; 60; ; ; ;
1 41
2 22; 52; 02; 02
3 13; 03; 03
4 54; 04
5 45; 85
6
7 77; 97
8 48; 58
9 49

Thống kê nhanh Tiền Giang
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-04-2020

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
87 15 lần 58 14 lần 88 14 lần 13 lần 71 13 lần 29 13 lần
46 12 lần 28 12 lần 34 11 lần 78 11 lần 62 11 lần 57 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
36 1 lần 92 2 lần 40 2 lần 84 2 lần 20 2 lần 43 3 lần
80 3 lần 00 3 lần 95 3 lần 91 3 lần 60 4 lần 04 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
36 206 ngày 30 171 ngày 05 136 ngày 20 115 ngày 93 115 ngày 42 108 ngày
63 101 ngày 01 94 ngày 47 94 ngày 69 94 ngày 98 94 ngày 14 87 ngày
27 87 ngày 84 87 ngày 07 80 ngày 37 80 ngày 89 80 ngày 91 80 ngày
06 73 ngày 82 73 ngày 40 66 ngày 90 66 ngày 16 59 ngày 28 59 ngày
83 59 ngày 95 59 ngày 15 52 ngày 29 52 ngày 65 52 ngày 92 52 ngày
10 45 ngày 33 45 ngày 38 45 ngày 51 45 ngày 19 38 ngày 23 38 ngày
35 38 ngày 53 38 ngày 57 38 ngày 68 38 ngày 76 38 ngày 09 31 ngày
11 31 ngày 25 31 ngày 62 31 ngày 70 31 ngày 94 31 ngày 96 31 ngày
00 24 ngày 08 24 ngày 12 24 ngày 17 24 ngày 18 24 ngày 26 24 ngày
32 24 ngày 50 24 ngày 55 24 ngày 64 24 ngày 71 24 ngày 75 24 ngày
80 24 ngày 21 17 ngày 39 17 ngày 43 17 ngày 56 17 ngày 66 17 ngày
74 17 ngày 78 17 ngày 81 17 ngày 86 17 ngày 24 10 ngày 31 10 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
03 2 ngày 48 2 ngày 49 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 81 lần Đầu 1 65 lần Đầu 2 74 lần Đầu 3 73 lần Đầu 4 75 lần
Đầu 5 86 lần Đầu 6 76 lần Đầu 7 93 lần Đầu 8 72 lần Đầu 9 56 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 62 lần Đuôi 1 72 lần Đuôi 2 69 lần Đuôi 3 65 lần Đuôi 4 76 lần
Đuôi 5 67 lần Đuôi 6 74 lần Đuôi 7 86 lần Đuôi 8 95 lần Đuôi 9 85 lần