Xổ số TP. HCM

Thứ hai ngày 09-12-2019
Đặc Biệt 232474
Giải Nhất 34996
Giải Nhì 55159
Giải Ba 37216 73035
Giải Tư 41410 19297 01057 60448
78321 43906 21183
Giải Năm 0597
Giải Sáu 6851 9411 0765
Giải Bảy 769
Giải Tám 18
Lô tô trực tiếp
06 10 11 16 18 21 35 48 51
57 59 65 69 74 83 96 97 97
Đầu Lô tô
0 06
1 16; 10; 11; 18
2 21
3 35
4 48
5 59; 57; 51
6 65; 69
7 74
8 83
9 96; 97; 97
Đuôi Lô tô
0 10
1 21; 11; 51
2
3 83
4 74
5 35; 65
6 96; 16; 06
7 57; 97; 97
8 48; 18
9 59; 69

Thống kê nhanh TP. HCM
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 14-12-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
67 14 lần 42 13 lần 74 12 lần 21 12 lần 97 11 lần 83 11 lần
61 11 lần 68 11 lần 44 11 lần 57 10 lần 95 10 lần 91 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
88 1 lần 38 3 lần 76 3 lần 46 3 lần 73 3 lần 16 4 lần
10 4 lần 19 4 lần 60 4 lần 08 4 lần 33 4 lần 80 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
88 158 ngày 90 90 ngày 73 83 ngày 47 62 ngày 04 60 ngày 05 60 ngày
82 60 ngày 34 53 ngày 44 48 ngày 40 46 ngày 46 46 ngày 81 46 ngày
70 39 ngày 14 34 ngày 62 34 ngày 93 34 ngày 30 32 ngày 71 32 ngày
72 32 ngày 15 27 ngày 53 27 ngày 55 27 ngày 76 27 ngày 38 25 ngày
79 25 ngày 80 25 ngày 07 20 ngày 09 20 ngày 17 20 ngày 20 20 ngày
23 20 ngày 27 20 ngày 31 20 ngày 33 20 ngày 54 20 ngày 64 20 ngày
67 20 ngày 08 18 ngày 22 18 ngày 25 18 ngày 26 18 ngày 32 18 ngày
37 18 ngày 43 18 ngày 52 18 ngày 75 18 ngày 99 18 ngày 00 13 ngày
12 13 ngày 13 13 ngày 36 13 ngày 39 13 ngày 50 13 ngày 60 13 ngày
63 13 ngày 66 13 ngày 68 13 ngày 77 13 ngày 85 13 ngày 89 13 ngày
98 13 ngày 02 11 ngày 19 11 ngày 29 11 ngày 45 11 ngày 49 11 ngày
56 11 ngày 87 11 ngày 91 11 ngày 92 11 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
06 2 ngày 10 2 ngày 18 2 ngày 48 3 ngày 97 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 71 lần Đầu 1 66 lần Đầu 2 81 lần Đầu 3 64 lần Đầu 4 76 lần
Đầu 5 82 lần Đầu 6 85 lần Đầu 7 64 lần Đầu 8 65 lần Đầu 9 84 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 57 lần Đuôi 1 86 lần Đuôi 2 77 lần Đuôi 3 74 lần Đuôi 4 81 lần
Đuôi 5 81 lần Đuôi 6 58 lần Đuôi 7 87 lần Đuôi 8 65 lần Đuôi 9 72 lần