Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 21-02-2020
Đặc Biệt 153238
Giải Nhất 16104
Giải Nhì 10095
Giải Ba 85739 64659
Giải Tư 62480 29021 43318 36035
48809 54682 68909
Giải Năm 6914
Giải Sáu 6273 7749 1762
Giải Bảy 773
Giải Tám 76
Lô tô trực tiếp
04 09 09 14 18 21 35 38 39
49 59 62 73 73 76 80 82 95
Đầu Lô tô
0 04; 09; 09
1 18; 14
2 21
3 38; 39; 35
4 49
5 59
6 62
7 73; 73; 76
8 80; 82
9 95
Đuôi Lô tô
0 80
1 21
2 82; 62
3 73; 73
4 04; 14
5 95; 35
6 76
7
8 38; 18
9 39; 59; 09; 09; 49

Thống kê nhanh Vĩnh Long
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 24-02-2020

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
85 17 lần 80 16 lần 82 13 lần 66 12 lần 32 12 lần 27 12 lần
36 12 lần 09 11 lần 72 11 lần 08 11 lần 42 11 lần 98 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
81 1 lần 23 2 lần 76 3 lần 19 3 lần 54 3 lần 06 3 lần
10 3 lần 92 3 lần 37 3 lần 3 lần 35 4 lần 90 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
37 149 ngày 12 128 ngày 79 128 ngày 92 128 ngày 10 121 ngày 20 100 ngày
05 93 ngày 71 79 ngày 06 72 ngày 23 72 ngày 26 72 ngày 68 72 ngày
02 65 ngày 34 65 ngày 36 57 ngày 44 57 ngày 54 57 ngày 57 57 ngày
69 57 ngày 88 57 ngày 89 57 ngày 22 51 ngày 33 51 ngày 48 51 ngày
60 51 ngày 97 51 ngày 28 44 ngày 29 44 ngày 52 44 ngày 77 44 ngày
83 44 ngày 85 44 ngày 90 44 ngày 91 44 ngày 00 37 ngày 01 37 ngày
07 37 ngày 27 37 ngày 63 37 ngày 64 37 ngày 75 37 ngày 78 37 ngày
16 30 ngày 19 30 ngày 32 30 ngày 42 30 ngày 58 30 ngày 87 30 ngày
93 30 ngày 94 30 ngày 98 30 ngày 17 23 ngày 43 23 ngày 45 23 ngày
46 23 ngày 51 23 ngày 53 23 ngày 61 23 ngày 70 23 ngày 84 23 ngày
99 23 ngày 08 16 ngày 11 16 ngày 15 16 ngày 25 16 ngày 31 16 ngày
41 16 ngày 50 16 ngày 66 16 ngày 72 16 ngày 81 16 ngày 96 16 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
04 2 ngày 14 3 ngày 59 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 88 lần Đầu 1 57 lần Đầu 2 76 lần Đầu 3 80 lần Đầu 4 70 lần
Đầu 5 69 lần Đầu 6 71 lần Đầu 7 69 lần Đầu 8 94 lần Đầu 9 67 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 85 lần Đuôi 1 65 lần Đuôi 2 81 lần Đuôi 3 69 lần Đuôi 4 73 lần
Đuôi 5 77 lần Đuôi 6 72 lần Đuôi 7 75 lần Đuôi 8 77 lần Đuôi 9 67 lần