Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 20-09-2019
Đặc Biệt 500269
Giải Nhất 87899
Giải Nhì 93066
Giải Ba 57949 53782
Giải Tư 68025 66851 51107 30452
50120 23773 24488
Giải Năm 4726
Giải Sáu 7846 6251 8091
Giải Bảy 653
Giải Tám 37
Lô tô trực tiếp
07 20 25 26 37 46 49 51 51
52 53 66 69 73 82 88 91 99
Đầu Lô tô
0 07
1
2 20; 25; 26
3 37
4 49; 46
5 51; 52; 51; 53
6 69; 66
7 73
8 82; 88
9 99; 91
Đuôi Lô tô
0 20
1 51; 51; 91
2 82; 52
3 73; 53
4
5 25
6 66; 26; 46
7 07; 37
8 88
9 69; 99; 49

Thống kê nhanh Vĩnh Long
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 23-09-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
08 15 lần 82 13 lần 88 13 lần 36 13 lần 07 12 lần 14 12 lần
85 12 lần 05 12 lần 20 11 lần 73 11 lần 29 11 lần 32 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
50 2 lần 15 2 lần 75 3 lần 58 3 lần 74 3 lần 3 lần
23 3 lần 11 3 lần 19 3 lần 43 4 lần 70 4 lần 22 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
15 170 ngày 19 163 ngày 54 156 ngày 81 149 ngày 39 135 ngày 22 128 ngày
35 128 ngày 60 128 ngày 04 121 ngày 44 121 ngày 83 121 ngày 06 114 ngày
03 107 ngày 41 107 ngày 11 100 ngày 28 100 ngày 33 100 ngày 13 93 ngày
92 93 ngày 16 86 ngày 21 86 ngày 95 86 ngày 10 79 ngày 18 79 ngày
23 79 ngày 24 79 ngày 56 79 ngày 98 79 ngày 17 72 ngày 63 72 ngày
68 72 ngày 74 72 ngày 76 72 ngày 97 72 ngày 02 65 ngày 05 65 ngày
34 65 ngày 42 65 ngày 77 65 ngày 78 65 ngày 80 65 ngày 08 58 ngày
45 58 ngày 50 58 ngày 62 58 ngày 86 58 ngày 87 58 ngày 90 58 ngày
00 23 ngày 36 23 ngày 47 23 ngày 58 23 ngày 64 23 ngày 67 23 ngày
70 23 ngày 85 23 ngày 93 23 ngày 12 16 ngày 14 16 ngày 32 16 ngày
40 16 ngày 43 16 ngày 59 16 ngày 61 16 ngày 65 16 ngày 71 16 ngày
72 16 ngày 75 16 ngày 79 16 ngày 96 16 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
26 2 ngày 88 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 94 lần Đầu 1 63 lần Đầu 2 77 lần Đầu 3 75 lần Đầu 4 64 lần
Đầu 5 60 lần Đầu 6 73 lần Đầu 7 64 lần Đầu 8 97 lần Đầu 9 74 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 78 lần Đuôi 1 65 lần Đuôi 2 77 lần Đuôi 3 65 lần Đuôi 4 71 lần
Đuôi 5 69 lần Đuôi 6 80 lần Đuôi 7 84 lần Đuôi 8 82 lần Đuôi 9 70 lần