Xổ số Vĩnh Long

Thứ sáu ngày 15-02-2019
Đặc Biệt 375067
Giải Nhất 21841
Giải Nhì 86910
Giải Ba 65741 52480
Giải Tư 27286 86180 82195 82326
39215 96960 62156
Giải Năm 4072
Giải Sáu 9968 2846 8957
Giải Bảy 259
Giải Tám 63
Lô tô trực tiếp
10 15 26 41 41 46 56 57 59
60 63 67 68 72 80 80 86 95
Đầu Lô tô
0
1 10; 15
2 26
3
4 41; 41; 46
5 56; 57; 59
6 67; 60; 68; 63
7 72
8 80; 80; 86
9 95
Đuôi Lô tô
0 10; 80; 60; 80
1 41; 41
2 72
3 63
4
5 15; 95
6 26; 56; 86; 46
7 67; 57
8 68
9 59

Thống kê nhanh Vĩnh Long
xem chi tiết >>

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 17-02-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
76 13 lần 89 13 lần 10 12 lần 95 12 lần 32 12 lần 90 12 lần
60 11 lần 40 11 lần 06 11 lần 42 11 lần 36 11 lần 77 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
98 3 lần 74 3 lần 24 3 lần 14 3 lần 71 4 lần 01 4 lần
70 4 lần 02 4 lần 09 4 lần 86 5 lần 15 5 lần 88 5 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
50 197 ngày 09 190 ngày 51 169 ngày 11 127 ngày 58 127 ngày 19 120 ngày
35 99 ngày 43 92 ngày 65 92 ngày 31 85 ngày 12 78 ngày 02 71 ngày
77 71 ngày 22 64 ngày 25 64 ngày 37 64 ngày 55 64 ngày 20 57 ngày
39 57 ngày 64 57 ngày 81 57 ngày 83 57 ngày 00 50 ngày 03 50 ngày
04 50 ngày 36 50 ngày 38 50 ngày 82 50 ngày 01 43 ngày 21 43 ngày
70 43 ngày 89 43 ngày 14 36 ngày 23 36 ngày 34 36 ngày 79 36 ngày
85 36 ngày 97 36 ngày 28 29 ngày 29 29 ngày 47 29 ngày 69 29 ngày
71 29 ngày 73 29 ngày 76 29 ngày 90 29 ngày 91 29 ngày 96 29 ngày
08 22 ngày 16 22 ngày 30 22 ngày 42 22 ngày 45 22 ngày 52 22 ngày
54 22 ngày 61 22 ngày 62 22 ngày 75 22 ngày 78 22 ngày 94 22 ngày
05 15 ngày 07 15 ngày 17 15 ngày 24 15 ngày 27 15 ngày 44 15 ngày
48 15 ngày 53 15 ngày 66 15 ngày 92 15 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
60 2 ngày 72 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 62 lần Đầu 1 66 lần Đầu 2 70 lần Đầu 3 79 lần Đầu 4 74 lần
Đầu 5 74 lần Đầu 6 79 lần Đầu 7 75 lần Đầu 8 80 lần Đầu 9 79 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 88 lần Đuôi 1 60 lần Đuôi 2 84 lần Đuôi 3 65 lần Đuôi 4 57 lần
Đuôi 5 74 lần Đuôi 6 90 lần Đuôi 7 80 lần Đuôi 8 66 lần Đuôi 9 74 lần